Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos vadovo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinėje Asamblėjoje Aloyzo Sakalo, liepos 4-9 dienomis dalyvavusio ESBO PA 12-ojoje metinėje sesijoje Roterdame, ATASKAITA

Seimo delegaciją ESBO PA sudaro: A.Sakalas (pirmininkas), V.Kvietkauskas, A.Saudargas (nariai), A.Sedlickas, E.Vareikis (narių pavaduotojai). Metinėje sesijoje dalyvavo delegacijos pirmininkas A.Sakalas.

Sesija buvo skirta temai “ESBO vaidmuo naujojoje Europos architektūroje”. Parlamentinės Asamblėjos nariai, 55 valstybių parlamentarai, svarstė ESBO, jos institucijų ir Parlamentinės Asamblėjos veiklą, veiklos tobulinimo galimybes, plečiantis Europos Sąjungai ir NATO ir vykstant kitiems procesams.

Roterdamo deklaracija pabrėžė, kad ESBO stiprumą parodo organizacijos sugebėjimas reaguoti į grėsmes saugumui, kuris remiasi išvystyta misijų veikla. Taip pat rekomenduojama stiprinti ESBO vaidmenį neginkluoto pobūdžio konfliktuose, valstybių ekonominį bendradarbiavimą, žmogaus teises tiek brandžios, tiek jaunos demokratijos šalyse. Parlamentinė Asamblėja taip pat pažymėjo iš esmės teigiamą ES ir Šiaurės Atlanto Aljanso plėtros poveikį regiono saugumui, taip pat sprendžiant demokratijos ir žmogaus teisių, regioninius ekonomikos, aplinkos apsaugos klausimus.

Atkreipiant dėmesį į svarbiausius šiuo metu iškilusius klausimus, buvo priimtos 12 rezoliucijų, iš kurių svarbiausios buvo, “Dėl Moldovos”, “Dėl kovos su prekyba vaikais ir jų išnaudojimo”, “Dėl Baltarusijos”. Ypač aštri diskusija vyko dėl griežtos rezoliucijos Baltarusijos klausimu, kurios projektą pateikė Vokietijos Bundestago narė ir ESBO PA darbo grupės Baltarusijos klausimais pirmininkė Uta Zapf.

Seimo delegacijos vadovas dalyvavo visų trijų komitetų darbe. Kalbėdamas Pagrindiniame politinių reikalų ir saugumo komitete, Lietuvos delegacijos vadovas pažymėjo reikšmingą svarbiausių organizacijų ESBO regione, ypač ES ir NATO, bendradarbiavimo saugumo klausimais poveikį, taip pat akcentavo unikalią ESBO patirtį įšaldytų konfliktų sprendime.

Aptariant sesijos pranešimą Pagrindiniame ekonomikos reikalų, mokslo, technologijų ir aplinkos apsaugos komitete, A.Sakalas pažymėjo, kad atsižvelgiant į ESBO universalius principus ir vykstantį globalizacijos procesą, neproduktyvus bendrų ESBO regiono problemų dalijimas į Rytų ir Vakarų problemas.

ESBO PA taip pat pabrėžė svarbią ESBO misijų ir Parlamentinės Asamblėjos darbo grupių veiklą, taip pat priėmė rezoliuciją, kurioje rekomendavo, kad Parlamentinės Asamblėjos nariai pristatytų ESBO PA sprendimus ir veiklą nacionaliniuose parlamentuose. Remiantis metinės sesijos sprendimais, Seimo delegacijos ESBO PA vadovas numato siūlyti surengti tokią diskusiją rudens sesijoje.

ESBO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentu perrinktas Jungtinės karalystės Bendruomenių rūmų gynybos komiteto vadovas Bruce George.

PRIDEDAMAS Roterdamo sesijoje priimtų dokumentų sąrašas.

Dokumentų sąrašas

1. Roterdamo deklaracija

2. Rezoliucija dėl kovos su antisemitizmu XXI amžiuje.

3. Rezoliucija dėl kovos su prekyba vaikais ir jų išnaudojimu projektas.

4. Rezoliucija dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo.

5. Rezoliucija, sveikinanti Afganistaną, kaip naują bendradarbiavimo partnerį.

6. Rezoliucija dėl ESBO Viduržemio jūros partnerių.

7. Rezoliucija dėl ESBO partnerystės atnaujinimo.

8. Rezoliucija dėl Moldovos.

9. Rezoliucija dėl ESBO veiklos parlamentinės priežiūros nacionaliniame lygmenyje.

10. Rezoliucija dėl Baltarusijos.

11. Rezoliucija dėl JAV Guantanamo bazėje laikomų kalinių.

12. Rezoliucija dėl ESBO taikos palaikymo operacijų.

13. Rezoliucija dėl į platesnę Europą vedančio ESBO vaidmens.
Naujausi pakeitimai - 2003 07 16.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NYDERLANDAI

LR Seimas