Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Vieną 2003 m. birželio 24-26 dienomis ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1580 buvau komandiruotas į Vieną (Austrijos Respublika) skaityti pranešimą Austrijos Nacionalinės tarybos socialdemokratų frakcijos organizuojamame simpoziume “Naujoji Europa”.

Konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš Čekijos, Lietuvos ir Europos Parlamento, taip pat Austrijos parlamento nariai, politologai, apžvalgininkai iš pagrindinių Austrijos dienraščių. Konferencija buvo padalinta į dvi pagrindines diskusijas: “Europos Konventas” ir “Plėtra”. Pagrindinį simpoziumo “Europos ateitis” pranešimą perskaitė Austrijos parlamento opozicijos lyderis, Austrijos socialdemokratų partijos pirmininkas Alfred Gusenbauer’is. Po to vyko diskusijos pagrindinėmis konferencijos temomis.

Pagrindinio pranešimo autorius labai teigiamai įvertino Konvento dėl Europos Sąjungos ateities pasiekimus, o Konstitucinę sutartį pavadino nauju iššūkiu tiems, kurie netiki Europos sėkme. Institucijų dalyje Alfred Gusenbauer’is kritikavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininko pareigybę. Pozityviai įvertino pastangas siekti vieningos Europos Sąjungos užsienio politikos.

Pirmojoje diskusijoje kalbėję pranešėjai ragino įtakoti šalių vyriausybes, kad TVK baigtųsi sėkme, iš esmės nerevizuojant Konvente pasiektų kompromisų. Austrijos Užsienio reikalų ministerijos Ekonomikos reikalų ir Europos integracijos departamento vadovė Dr.Eva Nowotny ypač pabrėžė tai, kad Konstitucinės sutarties tekstas yra suprantamas paprastam piliečiui.

Antrojoje diskusijoje vyravo daugiau analitiniai motyvai: ar plėtra ekonomiškai pamatuota, kokie bus iššūkiai, kiek tai prisidės prie Europos Sąjungos ekonominės pažangos. Ypač akcentuota socialinės Europos politikos būtinybė plėtros akivaizdoje. Aš perskaičiau pranešimą anglų kalba “Europos Sąjungos plėtra ir nauji uždaviniai”. Pranešimu bandžiau sukelti diskusijas apie Europos Sąjungos naujos Rytų dimensijos būtinybę, apie būtinumą sudaryti bendrą darbo grupę toms šalims, kurios turės betarpiškų ryšių su naujomis kaimynėmis.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Austrijoje mažai žinoma apie Lietuvą. Tad pastangos suintensyvinti ryšius su šia šalimi tikrai turėtų būti skatinamos.

PRIDEDAMA:

1. V.P.Andriukaičio pranešimas “Europos Sąjungos plėtra ir nauji uždaviniai”, 14 lapų,

2. Kvietimas į simpoziumą “Naujoji Europa”, 1 lapas,

3. Simpoziumo “Naujoji Europa” programa, 1 lapas.

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 07 16.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas