Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-06-11 d. SPRENDIMAS Nr.22 "Dėl kaimo bendruomenių stiprinimo"

 

Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į būtinumą stiprinti kaimo bendruomenes, siekiant spartesnės kaimo ekonominės ir socialinės plėtros bei sėkmingesnio ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo, n u s p r e n d ž i a:

 

1. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai ir Žemės ūkio rūmams:

1.1 Parengti kokybiškai ir laiku Bendrojo programavimo dokumento priemones dėl ilgalaikių kaimo gyvybingumo didinimo strategijų įgyvendinimo;

1.2. Išnagrinėti galimybes kaimo bendruomenėms užsiimti komercine veikla, vystyti kaimo alternatyvius verslus ir esant reikalui, inicijuoti įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimą ar papildymą.

2. Rekomenduoti savivaldybėms savo biudžetuose numatyti lėšas kaimo bendruomenių projektų finansavimui ir paramai bendruomenių veiklos inicijavimui ir vystymui.

3. Informuoti Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. spalio 1 d. apie priimtus sprendimus.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 07 09.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas