Lietuvos Respublikos Seimas

Sprendimas Dėl Krašto apsaugos ministerijos 2002 metų veiklos ataskaitos

 

2003 m. liepos 2 d. Nr. 8

Vilnius

2003 m. birželio 9 d. įvyko Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame buvo svarstoma Krašto apsaugos ministerijos 2002 m. veiklos ataskaita.

Komiteto posėdyje dalyvavo NSGK pirmininkas A.Sadeckas, pirmininko pavaduotojas A.Kašėta, komiteto nariai: S.Buškevičius, A.Matulevičius, N.Medvedev, N.Steiblienė, E.Skarbalius, A.Valys; NSGK vyr. patarėjas D.Valiulis, patarėjas V.Smirnovas, padėjėjas M.Žemaitis; Krašto pasaugos ministras L.Linkevičius, KAM viceministras J.Gečas, KAM valstybės sekretorius V.Sarapinas, KAM ministerijos sekretorius P.Malakauskas, KAM Teisės departamento dir. pavaduotojas A.Gutauskas.

Išnagrinėjęs pateiktą KAM 2002 metų veiklos ataskaitą, išklausęs NSGK narių bei KAM atstovų pasisakymų, Komitetas pritaria pateiktai ataskaitai ir konstatuoja:

2002 metais Krašto apsaugos ministerija sėkmingai įgyvendino jai pavestus uždavinius. Teigiamai vertintina aktyvi ir kryptinga veikla, kuriant Šiaurės Aljanso reikalavimus atitinkančias ginkluotąsias pajėgas, numatant ir vykdant gynybos sistemos reformą, nuosekliai integruojantis į euroatlantines gynybos struktūras, rengiant Krašto apsaugos ministerijos 2003 – 2005 metų Sutrumpinto strateginio veiklos planą, dalyvaujant kovoje su tarptautiniu terorizmu.

Komiteto nuomone, pagrindiniais Krašto apsaugos ministerijos veiklos prioritetais turėtų būti Integracijos į NATO reformų tvarkaraštyje nustatytų tikslų įgyvendinimas bei išteklių valdymo bei panaudojimo efektyvumo ir kontrolės stiprinimas. Svarbu tobulinti karinių kadrų rengimo politiką, siekiant suderinti ją su dabartiniais valstybės poreikiais.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas siūlo:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

Užtikrinti Krašto apsaugos ministerijai numatytų valstybės biudžeto asignavimų skyrimą.

Krašto apsaugos ministerijai:

Krašto apsaugos sistemos institucijose užtikrinti griežtą valstybės biudžeto lėšų resursų ir panaudojimo kontrolę bei siekti didinti šių lėšų panaudojimo efektyvumą ir skaidrumą.

Tobulinti Krašto apsaugos ministerijos personalo sistemą, sumažinant Ministerijoje dirbančių profesinės karo tarnybos karių ir civilinę krašto apsaugos tarnybą atliekančių valstybės tarnautojų skaičių, pakeičiant juos karjeros valstybės tarnautojais.

Gerinti paieškos ir gelbėjimo sistemos pajėgumus.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 07 07.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Sprendimai

LR Seimas