Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas siekia pristabdyti įstatymo leidybos iniciatyvų srautą

2003 m. liepos 3 d. pranešimas VIR

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas kartu su grupe Seimo narių ketvirtadienį teikia Seimo statuto pataisas ir papildymus, kuriuos priėmus, būtų sumažintas įstatymų pataisų parlamente srautas.

Priėmus šią naują Seimo statuto 135 ir 137 straipsnių redakciją, įstatymų papildymo ar pakeitimo projektai Seimo posėdyje galėtų būti pateikti ne anksčiau kaip praėjus pusei metų po to įstatymo priėmimo arba kurio nors jo straipsnio papildymo ar pakeitimo. Šis reikalavimas būtų netaikomas, kai įstatymo papildymo ar pakeitimo įstatymo projektą teikia ne mažiau kaip vienas penktadalis visų Seimo narių.

Seimo Pirmininkas taip pat siūlo Seime atskirai nebesvarstyti skirtingų to paties įstatymo straipsnių, o teikti juos parlamentui bendrame pakete.

Seimo Pirmininko nuomone, šie nauji Seimo statuto pakeitimai leistų nuosekliau ir sistemiškiau tobulinti įstatymus, užkirstų kelią keisti įstatymus vos juos priėmus.

“Dažni įstatymų keitimai sukelia sunkumų savo veiklą planuojantiems verslininkams arba net iššaukia įstatymų ignoravimą. Nustačius terminą, praėjus kuriam įstatymas galėtų būti keičiamas ar papildomas, įstatymų bazė taptų stabilesnė, be to, tai padidintų ir Seimo narių atsakomybę priimant įstatymus, leistų pagerinti priimamų teisės aktų kokybę”, pabrėžia A. Paulauskas.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 
Naujausi pakeitimai - 2003 07 03.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas