Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-06-30

 

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2683. Nutarta daryti įstatymo projekto svarstymo komitete pertrauką ir svarstyti jį komitete kartu su Darbo tarybų įstatymo projektu Nr. IXP-2679.

Komitetas apsvarstė Seimo narių: G. Purvaneckienės, D. Mikutienės, A.Syso ir S.Kružinausko pasiūlymus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projektui Nr.IXP-2185(3). Nutarta pritarti Seimo nario A.Syso pasiūlymui, kitų Seimo narių pasiūlymams nepritarta.

Taip pat apsvarstyta ir iš dalies pritarta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadai dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projekto Nr.IXP-2185(3).

Komitetas apsvarstė ir pritarė Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadai dėl Piniginės socialinės paramos mažas pajams gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo projekto Nr. IXP-2114(2).

Komitetas apsvarstė Pensijų kaupimo įstatymo projektą Nr. IXP-2693; Pensijų fondų pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2694; Pensijų reformos įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Vertybinių popierių rinkos įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2695. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui iš esmės pritarti iniciatorių pateiktiems įstatymų projektams, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas dėl įstatymų projektų.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 07 03.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas