Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-07-01

 

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2681. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Siekiant ūkininkams bei jų ūkių nariams suteikti teisę ateityje gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją, jų valstybinio socialinio pensijų draudimo tvarkos nekeisti. Pateikti Seimui svarstyti Ūkininko ūkio įstatymo pakeitimą dėl ūkininkų ir jų partnerių valstybinio socialinio draudimo.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 7, 17, 21, 23, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1885. Nutarta siūlyti projektą atmesti, nes:

- projekto nuostatų įgyvendinimas pareikalautų per metus papildomai apie 65 mln. litų Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų;

- projekte nustatytas minimalaus socialinio draudimo stažo senatvės pensijai gauti reikalavimas (t.y. 15 metų) nėra pakankamas teisei gauti priešlaikinę senatvės pensiją;

- įgyvendinus projekto nuostatas, būtų pažeistas socialinio teisingumo principas, pagal kurį vienai apdraustųjų asmenų grupei, mokėjusiai įmokas trumpesnį laiką, būtų ilgiau mokamos valstybinės socialinio draudimo pensijos;

- atkreipti dėmesį į tai, kad Seimo valdybos sprendimu sudaryta darbo grupė užregistravo Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo projektą IXP-2697 ir jį lydinčius įstatymų projektus IXP-2698-2699, kuriuose siūloma reglamentuoti ilgą laiką darbo nerandančių priešpensinio amžiaus asmenų socialinę apsaugą, sudarant sąlygas tokiems asmenims anksčiau pradėti gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-2189. Nutarta siūlyti projektą atmesti, nes:

- įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas pareikalautų apie 95 mln. litų per metus;

- įgyvendinus projekto nuostatas, būtų pažeistas socialinio teisingumo principas, pagal kurį vienai apdraustųjų asmenų grupei, mokėjusiai įmokas trumpesnį laiką, būtų ilgiau mokamos valstybinės socialinio draudimo pensijos;

- nepriimtinas projekte įtvirtintas principas diferencijuoti priešlaikinės dalinės senatvės pensijos dydį priklausomai nuo stažo, atsižvelgiant į tai, kad nustatant pensijos dydį, nuo kurio siūloma paskaičiuoti priešlaikinę dalinę senatvės pensiją, socialinio draudimo stažas yra įvertinamas pagal įstatyme nustatytą formulę;

- atkreipti dėmesį į tai, kad Seimo valdybos sprendimu sudaryta darbo grupė užregistravo Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo projektą IXP-2697 ir jį lydinčius įstatymų projektus IXP-2698-2699, kuriuose siūloma reglamentuoti ilgą laiką darbo nerandančių priešpensinio amžiaus asmenų socialinę apsaugą, sudarant sąlygas tokiems asmenims anksčiau pradėti gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo projekto Nr. IXP-2697, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 3, 4, 5, 24, 39, 56 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir šio įstatymo papildymo 21(1), 29(1), 36(1) straipsniais įstatymo projekto Nr. IXP-2698, Bedarbių rėmimo įstatymo 16(1) straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-2699 - Irena Degutienė ir Vasilij Fiodorov. Dėl šių įstatymų projektų nuspręsta prašyti Vyriausybės išvados.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 07 03.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas