Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje komandiruotės į Lundą (Švedijos Karalystė) 2003 m. balandžio 27 - 29 d. A T A S K A I T A apie dalyvavimą 4-ajame jungtiniame Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdyje

2003 m. balandžio 27 - 29 d. Lunde, Švedijoje įvyko 4-asis jungtinis Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdis. Lietuvos delegaciją Baltijos Asamblėjoje šiame renginyje atstovavo delegacijos nariai: G. Purvaneckienė, A. Klišonis, A. Baura, J. Budrevičius, D. Velička, V. Simulik, J. Čiulevičius, V. Landsbergis, I. Šiaulienė, J. Juozaitienė ir A. Ramanauskas.

4-ojojo jungtinio Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio metu buvo surengti Baltijos Asamblėjos Prezidiumo, komitetų ir partinių grupių posėdžiai, o taip pat įvyko jungtiniai Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumų, komitetų ir partinių grupių posėdžiai (posėdžių protokolai pridedami).

4-ojo jungtinio Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio metu svarstytos trys pagrindinės temos:

1. Kova su organizuotu nusikalstamumu, taip pat narkotikų plitimu, ir kovos su korupcija priemonės;

2. Piliečių saugumas ir civilinių krizių valdymas;

3. Regioninės politikos plėtra ES, taip pat Šiaurės dimensijos klausimai, ir ES Konventas.

4-ajame Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio metu pranešimus perskaitė Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai G. Purvaneckienė ir I. Šiaulienė, o posėdyje dalyvavęs LR Krašto apsaugos ministras L. A. Linkevičius perskaitė pagrindinį pranešimą antrąja sesijos tema “Piliečių saugumas ir civilinių krizių valdymas” (pranešimų tekstai pridedami).

4-jojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio metu buvo priimtas bendras Šiaurės Tarybos Prezidiumo ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pareiškimas dėl Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių parlamentinio bendradarbiavimo naujiems iššūkiams įveikti (dokumentas pridedamas).

Šiaurės Tarybos Prezidiumas ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumas susitarė nustatyti šiuos Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimo prioritetus 2003–2005 metams:

– Šiaurės matmuo, akcentuojant jo praktinį įgyvendinimą;

– Europos Sąjungos plėtra, pabrėžiant regioninį bendradarbiavimą ir jo plėtrą;

– aplinkosaugos klausimai, įskaitant jūrinį saugumą;

– socialinės raidos bendradarbiavimo klausimai, tarp jų – infrastruktūrų, sveikatos apsaugos, informacinių technologijų plėtros, mokslo tyrimų ir švietimo bei piliečių apsaugos;

– kova su organizuotu nusikalstamumu, pabrėžiant su narkotikais susijusias problemas, prekybą žmonėmis bei korupciją;

– Baltijos ir Šiaurės šalių kultūrinio paveldo apsauga.

Šiaurės Tarybos Prezidiumas ir Baltijos Asamblėjos Prezidiumas taip pat susitarė stiprinti bendrą Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos darbo struktūrų veiklą.

Neeilinėje Baltijos Asamblėjos sesijoje buvo priimtas bendras Lietuvos, Estijos ir Latvijos delegacijų Baltijos Asamblėjoje pareiškimas dėl Lietuvos, Estijos ir Latvijos referendumų stojant į Europos Sąjungą svarbos (dokumentas pridedamas).

Tvirtino:

G. Purvaneckienė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos
Naujausi pakeitimai - 2003 07 03.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEDIJA

LR Seimas