Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. liepos 2d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-07-02

 

SVARSTYTA: Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1541

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Seimo nutarimo “ Dėl problemų, susijusių su nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius, atkūrimu” projektas IXP-2720

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam nutarimo projektui.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 167(1), 176(1), 188(8), 193, 224, 225, 259(1), 269, 320 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 167(2), 187(11), 197(1), 205(2), 206(4) straipsniais įstatymo projektas IXP-2462

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-731

NUSPRĘSTA:

1. Projektą atmesti.

Projektu siūloma keisti jau nebegaliojančio Civilinio proceso kodekso straipsnius.

Projekto nuostatos buvo perkeltos į Civilinio proceso kodeksą įsigaliojus Civilinio proceso kodekso 11, 16, 143, 144, 351, 364, 365, 367, 370(1), 371(18), 371(19), 372, 373 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 136(2) straipsniu įstatymui IX-779.

2. Siūlyti darbo grupei Seimo statuto redakcijai tobulinti rengiant Seimo statuto naują redakciją numatyti, kad įstatymų projektai, kuriais siūloma keisti negaliojančius teisės aktus, nebūtų svarstomi.

 

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 26, 110, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2734

NUSPRĘSTA:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

SVARSTYTA: Azartinių lošimų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2333 (2)

Vadovaujantis Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu bei 138 straipsnio 2 dalimi, Teisės ir teisėtvarkos komitetas preliminariai apsvarstė ar Azartinių lošimų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2333 (2) atitinka Konstituciją ir mano, kad įstatymo projekto 1 straipsnyje (bazinio įstatymo 12 straipsnio 2 dalies papildymas) įtvirtintas siūlymas pratęsti iki 8 metų terminą bendrovėms, gavusioms licencijas ir leidimus atidaryti automatų ir bingo salonus, lošimo namus (kazino) pagal įstatymą, galiojusį iki Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įsigaliojimo, savo veiklą pertvarkyti pagal galiojantį įstatymą, prieštarauja Konstitucijai, kadangi priėmus projektą būtų pažeistas asmens lygybės prieš įstatymą principas bei konkurencijos laisvė.
Naujausi pakeitimai - 2003 07 02.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas