Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. liepos 2 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2574.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Projekto svarstyme daryti pertrauką..

2. Lietuvos Respublikos Seimo Statuto nustatyta tvarka prašyti LR Vyriausybės pateikti išvadą Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2574.

 

2.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo ratifikavimo"projektas IXP-2688.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

Taip pat vyko Individualių įmonių įstatymo projekto IXP-2642 ir Įmonių įstatymo 6 ir 12 straipsnių pakeitimo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-2643 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 07 02.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas