Lietuvos Respublikos Seimas

BFK 2003-06-30 d.

1. Lietuvos bankų asociacijos 2003-06-24 rašte Nr.02/07 pateikto pasiūlymo "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projekto Nr.IXP-2532(2SP)" svarstymas.

Nuspręsta:

Pritarti Seimo nario Algirdo Butkevičiaus p a s i ū l y m u i.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu "uţ".

2. Pensijų kaupimo įstatymo projektas IXP-2693.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

3. Pensijų fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2694.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam Įstatymo projektui.

4. Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybės socialinio draudimo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Vertybinių popierių rinkos įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2695.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam Įstatymo projektui.

5. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 7,17,21,23,24 ir 40 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1885 .

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai,kad Seime yra įregistruoti Seimo valdybos 2003 m. balandžio 09 d. sprendimu sudarytos darbo grupės parengti Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų projektai Nr.IXP-2697-2699, pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektą Nr.IXP-1885 atmesti.

6. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2189.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai,kad Seime yra įregistruoti Seimo valdybos 2003 m. balandžio 09 d. sprendimu sudarytos darbo grupės parengti Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų projektai Nr.IXP-2697-2699, pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui Įstatymo projektŕ Nr.IXP-2189 atmesti.

7. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

- Pagalbos Europos Sąjungos valstybių narių institucijoms išieškant reikalaujamas skolas, susijusias su rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis pinigų sumomis, teikimo ir naudojimosi kitų Europos Sąjungos valstybių narių institucijų teikiama pagalba išieškant minėtas pinigų sumas įstatymo projektui IXP-2696 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 30.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas