Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. birželio 30 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo narių V.Greičiūno ir R.Valčiuko (2003-06-26) pasiūlymas Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 40(1) ir 57(1) straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektui IXP-2625(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pritarti iniciatorių pateiktam pasiūlymui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nario S.Buškevičiaus (2003-06-26) pasiūlymas Alkoholio kontrolės įstatymo 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2571(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "prieš" - 1, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Nepritarti Seimo nario S.Buškevičiaus 2003-06-26 pateiktam pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2571(2).

 

3.SVARSTYTA:

Branduolinės energijos įstatymo 14, 17, 25, 28, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2692(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 10, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

4.SVARSTYTA:

Kelių transporto kodekso 16 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-2454.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Atsižvelgiant į tai, kad vežėjų problemas būtina spręsti kompleksiškai, grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, įvertinant Ekonomikos komiteto sprendimu sudarytos darbo grupės vežėjų problemoms spręsti pateiktus pasiūlymus ir rekomendacijas.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

5.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo" projektas IXP-2685.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

6.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl Protokolo (Protokolas dėl SST), iš dalies pakeičiančio 1924 m. rugpjūčio 25 d. Tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės), iš dalies pakeistą 1967 m. vasario 23 d. protokolu (Visbiu taisyklės) ratifikavimo" projektas IXP-2686.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

 

7.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF) pakeitimo 1999 m. birželio 3 d. protokolo ratifikavimo" projektas IXP-2687.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: S.Lapėnas.

 

Taip pat vyko Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo ratifikavimo" projekto IXP-2688 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 30.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas