Lietuvos Respublikos Seimas

2003-06-30

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo „Dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ratifikavimo“ projektui

Nr. IXP-2690

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2690. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė teikiamam įstatymo ratifikavimo projektui. Įstatymo ratifikavimo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Lietuvos Respublika ratifikuodama Hagos Konvenciją dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, pripažinimo, vykdymo ir bendradarbiavimo tėvų pareigų ir vaikų apsaugos priemonių srityje prisidėtų prie vaikų apsaugos tarptautiniu mastu gerinimo bei teisės sistemų prieštaravimų, susijusių su jurisdikcija, taikytina teise, pripažinimu ir vykdymu, vaikų apsaugos priemonių srityje mažinimo. Konvencija skirta nustatyti valstybę, kurios institucijos turi jurisdikciją imtis priemonių apsaugoti vaiko asmenį ar turtą; nustatyti, kokią teisę turi taikyti tokios institucijos vykdydamos savo jurisdikciją bei nustatyti tėvų pareigoms taikytiną teisę. Šiuo atveju Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiriama centrine įstaiga Konvencijoje numatytoms funkcijoms atlikti. Konvencija taip pat užtikrina vaikų apsaugos priemonių pripažinimą ir vykdymą visose valstybėse šios konvencijos dalyvėse. Šiuo metu jomis yra septynios valstybės: Monakas, Čekijos Respublika, Slovakija, Marokas, Latvija, Australija bei Estija.

Įstatymo „Dėl Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2689. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam įstatymo ratifikavimo projektui. Įstatymo ratifikavimo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Teisingumo viceministras Gintaras Švedas. Konvencija dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių priklauso Europos Sąjungos acqius communautaire bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir jos tikslas yra papildyti bei palengvinti tokių Lietuvos Respublikos jau ratifikuotų konvencijų kaip 1957 m. Europos konvencija dėl ekstradicijos bei 1977 m. Europos konvencija dėl kovos su terorizmu taikymą tarp Europos Sąjungos valstybių narių. 1996 m. Konvencija dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių numato, kad valstybės narės negali atsisakyti išduoti asmenis kaltinamus finansinių nusikaltimų, tai yra susijusių su mokesčiais, muitais, rinkliavomis ir valiutos keitimu, padarymu bei asmenis, kurie pagal 1957 m. Europos konvencijos dėl ekstradicijos 6 straipsnį yra prašymą gavusios valstybės narės piliečiai. Konvencija įpareigoja valstybes nares taikyti ekstradiciją ir tais atvejais, kai pagal prašymą gavusios valstybės narės teisę vykdyti asmens baudžiamąjį persekiojimą ar taikyti jam bausmę negalima dėl senaties. Centrinėmis įstaigomis šios konvencijos numatytoms funkcijoms atlikti, pagal įstatymo dėl Europos konvencijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ratifikavimo projekto 2 straipsnį, Lietuvos Respublika paskiria Teisingumo ministeriją ir Generalinę prokuratūrą. Šis teisės aktas įsigalios tik nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2685. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Justinas Karosas bei Europos komiteto vidaus rinkos departamento direktorius Saulius Kolyta. Šio Protokolo pasirašymas yra svarbus šalinant technines laisvo prekių judėjimo kliūtis, kadangi Protokolui įsigaliojus, į paminėtų direktyvų reguliavimo sritį patenkantiems gaminiams Lietuvoje išduoti atitikties įvertinimo sertifikatai yra pripažįstami ES šalyse be kokių nors papildomų procedūrų. Be to, būtų išplėsta palankesnių tarptautiniam verslui vystyti sąlygų erdvė, taupomas eksportuotojų laikas ir lėšos, mažinamas protekcionizmas.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 30.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas