Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-06-25

 

 

 

 

Komitetas 2003-06-25 posėdyje svarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414, 21416, 21417 ir 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 21419 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-1171(2). Svarstyme dalyvavo Teisingumo viceministras G.Švedas ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Administravimo skyriaus vedėjas A.Visockis. Komitetas iš esmės pritarė patobulintam įstatymo projektui, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui atskirti asmenų ir pareigūnų atsakomybės dydį pažeidus asmens duomenų tvarkymą.

Taip pat Komitetas nusprendė atmesti Seimo nario J.Razmos teikiamą Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 dalies papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2307, kuriuo siekiama praplėsti subjektų, kuriems gyventojai metų gale gali pervesti 2 procentus savo pajamų mokesčių sumos, sąrašą įrašant į jį politines partijas. Komiteto nuomone, teikiama pataisa iš esmės prieštarauja Labdaros ir paramos įstatyme įtvirtintam paramos teikimo principui, t.y. naudotis mokestinėmis lengvatomis ar kitomis teisėmis, įtvirtintomis mokestiniuose įstatymuose. Politinis procesas nėra tas procesas, kuris turi būti labdaringai paremiamas, kad išgyventų, nes politinį procesą remia ne labdara, o iniciatyva.

Komitetas aptarė Teisės departamento pastabų dėl Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektų Nr.IXP-2207(2), Nr.IXP-2178(2) ir Nr.IXP-2060(3).

Taip pat Komitetas pritarė Seimo nutarimo “Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2002 metų veiklos ataskaitos” projektui.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 27.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas