Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-06-25 d. išvažiuojamąjį posedį

Kaimo reikalų komitetas, vykdydamas parlamentinę kontrolę, surengė išvažiuojamąjį posėdį Kaune, kur apsvarstė VĮ "Pieno tyrimai" veiklą ir numatė šios įmonės darbo organizavimo gerinimo priemones.

Praėjusiais metais buvo priimtas Komiteto sprendimas Dėl VĮ "Pieno tyrimai" ir pasiūlytos priemonės veiklos gerinimui, naujų pieno tyrimų metodų diegimui.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad anksčiau Komitetas gaudavo iš kaimo gyventojų gana daug nusiskundimų dėl pieno kokybės, tačiau priėmus organizacines priemones įmonės valdymo struktūroje, patobulinus pieno bandinių, surinkimo ir pristatymo į laboratoriją tvarką, diegiant naują tyrimų technologiją, surenkant pieno bandinius tiesiai iš pieno gamintojų, gaunami ženkliai geresni rezultatai ūkininkų naudai ir jie skiriasi nuo tų mėginių, kuriuos surenka pieno perdirbėjų surinkėjai veždami tiesiai į savo įmonę.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Kazimieras Lukauskas apibūdino pagrindinius pažeidimus superkant žaliavinį pieną: falsifikuojami pieno kokybiniai rodikliai, pieno supirkimo punktuose pienas nerūšiuojamas, nepakankamai kontroliuojami supirkėjai, nevykdoma VI “Pieno tyrimai“ duomenų bazės analizė. Patikrinimais nustatyta, kad šiuo metu blogiausia padėtis perdirbimo įmonės AB “Pieno žvaigždės“ filiale „Kauno pienas“. Nemažai trūkumų nustatyta AB “Žemaitijos pienas“, AB“Rokiškio sūris“. Taip pat dėl nekokybiškos produkcijos, pagamintos AB “Pieno žvaigždės“ filiale „Kauno pienas“, buvo gautas pranešimas iš ES.

VĮ "Pieno tyrimai" direktorius Saulius Savickis pateikė įmonės darbo organizavimo gerinimo būdus ir numatomas priemones kaip pašalinti trūkumus, susijusių su pieno žaliavos kokybės kontrole.

Direktorius pažymėjo, kad siekiant pagerinti pieno kokybės tyrimus įdiegtos naujovės- tai vienkartinių indelių naudojimas, brūkšninių kodų klijavimas ant indelių šonų, konteinerių skanavimas mechaniškai atspariomis plombomis, mėginių surinkimas tiesiai iš pieno gamintojų ūkių, švietėjiška veikla gamintojams ir perdirbėjams.

Pateikti neginčijami faktai, kai imant pieno mėginius tiesiai iš gamintojo - pieno baltymų ir riebalų kiekis būna vidutiniškai 0,2 proc. didesnis negu vežant juos į pieno perdirbimo įmones.

Direktorius pateikė ir tokius neoficialius skaičiavimus: jeigu pieno perdirbėjai per metus pieno perskaičiavimo koeficientą sumažina vos viena dešimtąja dalimi - kaimas netenka daugiau kaip 50 milijonų litų.

Perdirbėjams griaunamas pieno kokybės tyrimo monopolis ir šis procesas iššaukia norą menkinti "Pieno tyrimų" įmonės autoritetą.

Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos vyriausiasis veterinarijos gydytojas Rolandas Kliučinskas pristatė Arbitražinės pieno supirkimo komisijos veiklą bei aptarė pieno supirkimo kontrolės gerinimo priemones.

Valstybinės veterinarijos preparatų inspekcijos viršininkas Juozas Jokimas išaiškino chloramfenikolio atsiradimo piene priežastys ir nurodė, kad inhibitorinės medžiagos į pieną patenka gydant gyvulius, pasitaiko retų atvejų, kai ūkininkai norėdami sumažinti bakterijų skaičių piene įdeda tam tikrų vaistų. Tokiems pažeidimams užkirsti rengiamos sugriežtintos veterinarinių vaistų išrašymo ir pardavimo taisyklės.

Aptariant posėdžio rezultatus pažymėta, kad įstojus į ES reikalavimai pieno kokybei neišvengiamai griežtės. Todėl nepaprastai svarbu turėti nešališką, akredituotą, nepriklausomą centrinę pieno tyrimų laboratoriją.

Nuspręsta, kad reikia tobulinti VĮ "Pieno tyrimai" veiklą, pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai operatyviau spręsti šios įmonės veiklos gerinimo klausimus, padėti VĮ "Pieno tyrimai" įsigyti reikalingas patalpas.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas