Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. birželio 25d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-06-25

SVARSTYTA: Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2667

NUSPRĘSTA

Komiteto svarstyme padaryti pertrauką.

Rekomenduoti pagrindiniam NSGK prašyti iš įvairių institucijų pastabų, surengti klausymą ir tik tada pratęsti svarstymą.

SVARSTYTA: Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-2668

NUSPRĘSTA:

Komiteto svarstyme padaryti pertrauką.

Rekomenduoti pagrindiniam NSGK prašyti iš įvairių institucijų pastabų, surengti klausymą ir tik tada pratęsti svarstymą.

 

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 126. 129 ir 130 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2662

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso 281 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2663

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu komiteto svarstyme padaryti pertrauką

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 226 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2674

NUSPRĘSTA:

Bendru sutarimu pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Civilinės saugos įstatymo 11, 23, straipsnių pakeitimo ir 26 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2675

NUSPRĘSTA:

Iš esmės projektui pritarti, tačiau siūlyti pagrindiniam komitetui projektą patobulinti pagal Seimo Teisės departamento pastabą.

SVARSTYTA: Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2683

NUSPRĘSTA:

Iš esmės pritarti įstatymo projektui.

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

 

SVARSTYTA: Valstybės tarnybos įstatymo 4, 14 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2672(2)

NUSPRĘSTA:

Iš esmės projektui pritarti.

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

SVARSTYTA: Peticijų įstatymo 2 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2284(3)

NUSPRĘSTA:

Komiteto svarstymą atidėti iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki 2003 06 30 d.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 26.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas