Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. birželio 25 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

1.SVARSTYTA:

Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 40(1) ir 57(1) straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektas IXP-2625 ES.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Dėl privačių vežėjų įmonių asociacijos "Autosektorius" keliamų problemų.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Sudaryti darbo grupę (Ekonomikos komiteto nariai: V.Greičiūnas, R.Vaštakas, S.Lapėnas, K.D.Prunskienė, R.Valčiukas, P.Vilkas, V.Martišauskas, komiteto patarėjas D.Šaltmeris bei Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos bei privačių vežėjų atstovai) keliamoms problemoms išnagrinėti.

 

3.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-06-30) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-06-30) darbotvarkę.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-2574 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos pakeitimų protokolų ratifikavimo" projekto IXP-2685 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Protokolo (Protokolas dėl SST), iš dalies pakeičiančio 1924 m. rugpjūčio 25 d. Tarptautinę konvenciją dėl kai kurių teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės), iš dalies pakeistą 1967 m. vasario 23 d. protokolu (Visbiu taisyklės) ratifikavimo" projekto IXP-2686 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF) pakeitimo 1999 m. birželio 3 d. protokolo ratifikavimo" projekto IXP-2687 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Aviacijos įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2659 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl Lietuvos Respublikos ir Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo ratifikavimo" projekto IXP-2688 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, S.Lapėną ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas Individualių įmonių įstatymo projekto IXP-2642 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių įstatymo 6 ir 12 straipsnių pakeitimo bei 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-2643 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, S.Lapėną, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Branduolinės energijos įstatymo 14, 17, 25, 28, 31 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2692 ES klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas