Lietuvos Respublikos Seimas

BFK 2003-06-25d.

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2676.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Azartinių lošimų įstatymo 4,6,11,26 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2586.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-2586

3. Alkoholio kontrolės įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2419.

Nuspręsta:

Pritarti pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr.IXP-2419 (2).

4. Finansų įstaigų įstatymo 58 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2649.

Nuspręsta:

Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

5. Seimo nario R.Palaičio pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo 2,4,5,12,20,31,33,35,38,41,55,58 ir 59 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo 1 priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2660.

Nuspręsta:

Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

6. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172(8), 172(22) ir 247(3) straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 172(27) straipsniu įstatymo projektas IXP-2653.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui apsvarstyti galimybę sumažinti žemutinę baudų, taikomų už pažeidimus įvardintus 1728, 17222 ir 17227 straipsniuose, ribŕ.

7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2424 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Gamtinių dujų įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-2574 - kuratoriai G.Šivickas K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;

- Pensijų kaupimo įstatymo projektui IXP-2693 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Brazdilienė/;

- Pensijų fondų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2694 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Brazdilienė/;

- Pensijų sistemos reformos įstatymo, Valstybės socialinio draudimo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo, Draudimo įstatymo, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo, Pelno mokesčio įstatymo, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo, Vertybinių popierių rinkos įstatymo, Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-2695 - kuratoriai A.Butkevičius R.Palaitis /A.Brazdilienė/;

- Vietos savivaldos įstatymo 3,15,17,21,27,28,29,37 straipsnių pakeitimo ir papildymo keturioliktuoju skirsniu įstatymo projektui IXP-2647 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-2655 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2656 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/;

- Valstybės iždo įstatymo 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-2657 - kuratoriai V.Saulis K.Glaveckas /M.Šerienė/.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas