Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Amsterdamą (Nyderlandų Karalystė) 2003 m. birželio 2-3 dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1530 Seimo Pirmininko pavaduotojas ir Seimo atstovas Konvente dėl Europos ateities Vytenis Povilas Andriukaitis š. m. birželio 2-3 d. dalyvavo Amsterdame (Nyderlandų Karalystė) vykusiame ketvirtajame Europos socialistų partijos (PES) atstovų Konvente seminare.

Seminaras buvo skirtas PES prioritetų ir pozicijų dėl ES institucinės sąrangos suformulavimui, t.y. klausimams, kurie bus svarstomi kitame Konvento plenariniame posėdyje, vyksiančiame š.m. birželio 4-6 dienomis. Rengiantis seminarui, PES Konvento sekretoriatas parengė jau anksčiau pareikštų PES pozicijų dėl ES institucinės reformos apibendrinimą ir iškėlė klausimus seminaro dalyviams dėl esamų ir siūlomų naujų ES institucijų ateities: Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, įskaitant ir jos pirmininką, Ministrų Tarybos ir jos formacijų, Europos Komisijos ir jos pirmininko, Europos užsienio reikalų ministro, Europos Tautų Kongreso, Europos Teisingumo Teismo ir Europos Centrinio Banko.

Seminare dalyvavo didžioji dauguma PES atstovų Konvente, įskaitant Konvento Pirmininko pavaduotoją Giuliano Amato, Europos Parlamento narius Klaus Hansch, Maria Berger, Jo Leinen, Anna Van Lancker, Elena Paciotti, nacionalinių parlamentų atstovus Juergen Meyer, Proinsias de Rossa, Kimmo Kiljunen, Valdo Spini, Alberto Costa ir kt.

Seminarą atidaręs Nyderlandų socialdemokratų partijos pirmininkas Wouter Bos pažymėjo, kad šis PES atstovų Konvente seminaras vyksta ypatingai svarbiu metu, prieš Konventui apsisprendžiant dėl ES institucinės reformos, kuria siekiama sustiprinti Sąjungos struktūras, padaryti jų veiklą skaidresne ir labiau suprantama ES piliečiams bei sustiprinti jų demokratinį legitimumą.

Diskusijoje kabėjęs Lietuvos Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis pasisakė už ES institucinio balanso išsaugojimą ir ES valstybių narių lygiateisiškumą formuojant ES institucijas ir dalyvaujant jų veikloje. Lietuvos atstovas pabrėžė, kad Konvento prezidiumo pasiūlymai institucionalizuoti Europos Vadovų Tarybą ir įvesti jos pirmininko pareigybę sudaro prielaidas nepagrįstai sustiprinti tarpvyriausybiniam ES sprendimų priėmimo metodui Bendrijų metodo sąskaita. Naujosioms ES valstybėms narėms ir ypač mažesnėms ši tendencija nėra palanki. Todėl Vytenis Povilas Andriukaitis iš esmės pasisakė už Nicos sutarties nuostatų išsaugojimą: už rotacinį pirmininkavimą Taryboje, už principą “viena šalis – vienas Komisaras”, už 732 narių Europos Parlamentą. Be to, jis pritarė daugumai pasisakiusiųjų, jog reikėtų atidžiai įvertinti Konvento prezidiumo pateiktą ES Konstitucinės sutarties III dalį, reglamentuojančią ES politikas ir ES funkcionavimą, ir išplėsti sričių ratą, kur sprendimai galėtų būti priimami kvalifikuota balsų dauguma, taikant bendro sprendimo procedūrą.

Seminaro diskusijose dalyvavusių PES atstovų Konvente nuomonės apibendrintos išsamiame PES dokumente, pridedamame prie šios ataskaitos.

PRIDEDAMA. 2003-06-05 PES dokumentas “Socialistų šeimos prioritetai ir pozicijos”, 6 lapai.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta. Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NYDERLANDAI

LR Seimas