Lietuvos Respublikos Seimas

A. Bauros komandiruotės į Taliną (Estijos Respublika) 2003 m. gegužės 22 – 24 d. ataskaita apie dalyvavimą bendrame Baltijos Asamblėjos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto ir Šiaurės Tarybos Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komiteto posėdyje

Dalyviai

Baltijos Asamblėja

 Antanas Baura, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininkas, Lietuva

 Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

 Indulis Emsis, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Latvija

 Ingrida Putnina, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

 Küllo Arjakas, BA Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininko pavaduotojas, Riigikogu Aplinkosaugos komiteto pirmininko pavaduotojas

 Jürgen Ligi, Riigikogu Aplinkosaugos komiteto pirmininkas

 Ene Rõngelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

 Einari Kiisel, ekspertas, Energetikos departamentas, Ekonomikos ir komunikacijų ministerija

 Annika Tenno, ekspertė, Vandens ūkio departamentas, Aplinkosaugos ministerija

 Olev Luhthein, ekspertas, Vandens ūkio departamentas, Aplinkosaugos ministerija

 Marika-Laizane-Jurkane, projektų vadovė, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas

 Dina Tihonova, padėjėja, Baltijos Asamblėjos sekretoriatas

Šiaurės Taryba

 Asmund Kristofferson, ŠT Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komiteto pirmininkas, Norvegija

 Jens Nytoft Rasmussen, ŠT Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komiteto patarėjas

 Elina Oftedal, patarėja

 Øyvind Slåke, patarėjas

Darbotvarkė

1. Dokumentų pasirašymas

 Pareiškimas dėl laivininkystės ir naftos transportavimo Baltijos jūroje

 Sutartis dėl bendradarbiavimo

2. Susitikimas su ekspertais iš Aplinkosaugos ministerijos

 Baltijos jūros apsaugojimas nuo cheminės taršos. Annika Tenno, Vandens ūkio departamentas

 Naftos tanklaivių problemos, jūros teršimas nafta. Olev Luhthein, Vandens ūkio departamentas

3. Apsilankymas Linnamäe ekologiškoje elektrinėje ir susitikimas su Martin Kruus, Linnamäe ekologiškos elektrinės direktoriumi

5. Diskusija susitikimo temomis su ekspertais iš Ekonomikos ir komunikacijų ministerijos:

 Energetikos infrastruktūros plėtra, įskaitant bendradarbiavimą kuriant Šiaurės ir Baltijos šalių energetikos rinką (ŠB-8). Einari Kisel, Energetikos departamento vadovas

Indulis Emsis pasveikino susitikimo narius ir pateikė susitikimo darbotvarkę. Ji buvo patvirtinta.

Susitikimo pradžioje ekspertai skaitė pranešimus (pridedami prie ataskaitos).

Baltijos Asamblėjos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto ir Šiaurės Tarybos Aplinkosaugos ir gamtinių išteklių komiteto pirmininkai pasirašė bendradarbiavimo sutartį (pridedama prie ataskaitos), pirmą bendrą šių komitetų dokumentą. Jame pranešama, kad per Baltijos jūrą yra transportuojamas vis didesnis naftos kiekis. Helsinkio komitetas (HELCOM) numato, kad didelių naftos tanklaivių transportas išaugs. Taip pat didėja rizika, kad gali išsilieti didžiuliai naftos kiekiai. Būtina imtis naujų prevencijos priemonių, kad to neįvyktų. Remiantis JT tarptautine jūrine organizacija (TJO), tie jūros regionai, kuriuose ekosistemai kyla pavojus dėl intensyvaus jūrų transporto, gali būti klasifikuojami kaip ypač jautrios jūrinės zonos. Ši klasifikacija leistų nustatyti specifines gabenimo taisykles, kuriomis remiantis būtų remiama aplinkosauga. Abiejų aplinkosaugos komitetų nariai prašo, kad, išsiliejus naftai Baltijos jūroje, Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos ir Švedijos parlamentarai su tarptautinių organizacijų HELCOM ir TJO pagalba taikytų griežtesnes taisykles ir rekomenduotų TJO įvardyti Baltijos jūrą kaip ypatingai saugotiną regioną.

Abiejų komitetų parlamentarai taipogi pasirašė bendradarbiavimo sutartį (pridedama prie ataskaitos) ir nutarė, kokius klausimus jie aptars.

Bendradarbiavimo būdai

1. Kiekvienas komitetas rengia pasiūlymus Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos statutuose nustatyta forma.

2. Abu komitetai raštu informuoja vienas kitą apie pasiektą pažangą.

3. 55-ojoje Šiaurės Tarybos sesijoje ir 22-ojoje Baltijos Asamblėjos sesijoje abu komitetai pateikia po rekomendaciją arba rezoliuciją. Tokia rekomendacija arba rezoliucija būtų privaloma abejoms šalims.

Bendradarbiavimas ateityje

Abu komitetai nutarė:

 nuolatos susitikinėti (vienąkart arba dukart per metus) ir (arba) siųsti savo atstovus į kito komiteto susitikimus,

 informuoti vienas kitą apie įvykdytas užduotis ir šiuo metu atliekamus projektus,

 glaudžiai bendradarbiauti sprendžiant abejoms šalims rūpimus klausimus.

Tvirtino:

A. Baura, Baltijos Asamblėjos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto pirmininkas

Parengė:

R. Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas