Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Rygą (Latvijos Respublika) 2003 m. gegužės 13 dieną ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1487 buvau komandiruotas į Rygą (Latvijos Respublika) dalyvauti tarptautinėje Šiaurės šalių ministrų tarybos surengtoje konferencijoje, skirtoje Šiaurės šalių ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo suaugusiųjų švietimo srityje 10-mečiui. Konferencijoje “A Human Touch – Adults Learning with Difference” dalyvavo Šiaurės šalių ministrų tarybos atstovai, Latvijos ir Estijos švietimo ministerijų atstovai, Europos komisijos ekspertai, kiti aukšti pareigūnai. Konferencijoje nagrinėtos mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimo perspektyvos Baltijos jūros regione, dešimties metų bendradarbiavimo patirtis, bendrų projektų įgyvendinimo rezultatai.

Aš konferencijoje perskaičiau pranešimą “Švietimas be sienų” (pranešimo tekstą anglų kalba pridedu). Savo pranešime akcentavau būtinybę sukurti universalią mokymosi visą gyvenimą strategiją Baltijos jūros regione, galinčią įveikti psichologinius barjerus, prisidedančią prie mūsų šalių ekonominės, socialinės ir kultūrinės plėtros, galinčią prisidėti prie Europos Sąjungos strategijos “Mokytis visą gyvenimą” sukūrimo.

Konferencijoje dalyvavo apie 350 dalyvių iš Baltijos jūros regiono šalių. Vyko įdomios diskusijos, buvo priimtos rekomendacijos toliau plėtojant mokymosi visą gyvenimą koncepciją (rekomendacijas pridedu). Esu tikras, kad šios rekomendacijos turėtų būti nagrinėjamos ir mūsų švietimo, mokslo ir kultūros komitete.

PRIDEDAMA. 9 lapai.

Pagarbiai,

Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas