Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio ir Klemenso Rimšelio komandiruotės į Atėnuose (Graikijos Respublikoje) vykusią COSAC konferenciją 2003 m. gegužės 3-7 dienomis ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. birželio 18 d. sprendimu Nr.1578 buvau komandiruotas į Salonikus (Graikijos Respublika) 2003 m. birželio 19-21 dienomis kartu su Respublikos Prezidento vadovaujama delegacija dalyvauti Europos Vadovų Tarybos susitikime. Tai buvo mano pirmoji komandiruotė į Europos Sąjungos Vadovų Tarybos susitikimą. Šios komandiruotės metu galėjau smulkiau susipažinti su ES Vadovų Tarybos susitikimo organizavimo specifika, suvokti to susitikimo kontekstą, stebėti kaip pateikiama informacija delegacijų nariams, kaip organizuojamos spaudos konferencijos, formuojama viešoji nuomonė, kaip keičiamasi pozicijomis neformalių pokalbių metu ir t.t. Tai buvo labai naudinga žinant, kad ateityje Europos Sajungos Vadovų Tarybos ir Ministrų Tarybų darbotvarkės bus iš anksto teikiamos nacionaliniams parlamentams susipažinimui ir vertinimui. Jei su Europos Parlamento ir Europos Komisijos darbu buvau susipažinęs, tai Europos Sąjungos Vadovų Tarybos darbą teko stebėti pirmą kartą. Reikia iš karto atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Vadovų Tarybos posėdžiai vyksta už uždarų durų. Informacija iš posėdžių teikiama specialiems asmenims, taip vadinamiems antičiams, o šie ją persiunčia delegacijų nariams. Šis darbas reikalauja ypač didelio susiklausymo, nes bendraujant netiesiogiai gali suveikti ir “sugedusio telefono” principas.

Mūsų delegacijoje antičiu buvo paskirtas K.Sadauskas. Europos Sąjungos Vadovų Tarybos posėdžiai vyko atskirame pastate, o delegacijų nariams buvo skirtos patalpos viešbutyje. Bendravimas vyko kompiuterių pagalba. Iš antičio gautą informaciją delegacijos ekspertai aptarinėjo, buvo derinamos pozicijos ir rengiami pranešimai spaudai. Be to buvo galima patikslinti vienos ar kitos šalies poziciją su tos šalies delegacijos ekspertais. Konvento klausimais man teko bendrauti su airių, austrų, danų, lenkų atstovais.

Europos Sąjungos Vadovų Taryboje buvo svarstomi Teisingumo ir vidaus reikalų, Irako, Artimųjų Rytų taikos proceso, Konvento parengto Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projekto, Europos saugumo strategijos ir kiti klausimai. Taip pat vyko Užsienio reikalų ministrų susitikimai bei politikos direktoratų susitikimai.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas pasisakė Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties klausimu bei Irako klausimu. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Mykolas Brazauskas pasisakė Teisingumo ir vidaus reikalų bei J.Solanos pateikto dokumento “Saugi Europa geresniame pasaulyje” klausimais.

Lietuvos Respublikos delegacija Europos Sąjungos Vadovų Taryboje turėjo išskirtinę galimybę pasinaudoti vertėjo-eksperto paslaugomis. Buvo sutarta, kad Irako ir saugumo koncepcijos klausimais Ministrą Pirmininką ir Prezidentą konsultuos Prezidento patarėjas Alvydas Medalinskas, o konvento dėl Europos ateities klausimais – Užsienio reikalų ministerijos Sekretorius Rytis Martikonis. Deja, to nepavyko įgyvendinti dėl A.Medalinsko apsisprendimo šalies pirmuosius asmenis konsultuoti visais klausimais. Mano giliu įsitikinimu tokia tendencija nėra gera. Ypač tuomet, kai į vykstantį dialogą reikia reaguoti greitai, o dalyviai nežino gilesnio Konvento paruoštos medžiagos konteksto. Be to toks elgesys nemobilizuoja bendrų pastangų ir sukelia nereikalingą įtampą ir konkurenciją.

Europos Sąjungos Vadovų Taryba, apsvarsčiusi visus klausimus, patvirtino išvadas. Išvadose dėl Konvento pateiktos Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projekto, Konvento darbas įvertintas gerai, konstatuota, jog pateiktas Europos Sąjungos Konstitucinės sutarties projektas yra geras pagrindas pradėti tarpvyriausybinę konferenciją 2003 m. spalio mėnesį. Pabrėžta, kad stojančios šalys dalyvaus tarpvyriausybinėje konferencijoje lygiais teisiniais pagrindais. Taip pat patvirtinta nuostata, kad sutartis turi būti pasirašyta iki 2004 metų Europos Parlamento rinkimų.

Europos Sąjungos Vadovų Taryba pozityviai įvertino referendumų rezultatus, dar kartą patvirtino pasirengimą ratifikaciją užbaigti iki 2004 m. gegužės 1 dienos.

Graikijos pirmininkavimo Europos Sąjungai prioritetai sėkmingai įgyvendinti, išskyrus tai, kad Irako krizė kiek aptemdė pirmininkavimo rezultatus. Iš Graikijos pirmininkavimą Europos Sąjungai perėmė Italija, kuri š.m. liepos 2 d. paskelbs savo pirmininkavimo prioritetus.

PRIDEDAMA:

1. Vizito programos projektas, 2 lapai.

2. Lietuvos Respublikos delegacijos sąrašas, 1 lapas.

3. ES Salonikų taryba 2003-06-19 d., 4 lapai.

4. ES Salonikų taryba 2003-06-20 d., 9 lapai.

5. ESVT Salonikuose Politikos direktorių susitikimo 06-20 atmintinė, 2 lapai.

6. Pasiūlymai Ministro Pirmininko A.Brazausko pasisakymui Salonikų ES Viršūnių Taryboje 2003 m. birželio 19 d. 19.30 val. tema “ Imigracija, sienos ir prieglobstis”, 2 lapai.

7. Pasiūlymai Ministro Pirmininko A.Brazausko pasisakymui Salonikų ES Viršūnių Taryboje 2003 m. birželio 20 d. pietų metu, 2 lapai.

8. Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso pasisakymas Europos Sąjungos ateities tema 2003-06-20, 1 lapas.

9. 2003 m. birželio 19-20 d. Salonikų Europos Viršūnių Tarybos išvadų santrauka, 8 lapai.

10. Oral report presented to the European Council in Thessaloniki by V.Giscard d’Estaing, Chairman of the European Convention, 20 June 2003, 21 lapas.

11. Thessaloniki European Council, 19-20 June 2003: Presidency Conclusions, 22 lapai.

12. J.Solano raportas “A secure Europe in a better world”, 16 lapų.

Pagarbiai,

Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   GRAIKIJA

LR Seimas