Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio vizito į Briuselį (Belgijos Karalystė) kartu su Seimo Pirmininku Artūru Paulausku 2003 m. balandžio 28-30 dienomis ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2003 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr.1443 Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 2003 m. balandžio 29–30 dienomis ir Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis balandžio 28–30 dienomis buvo komandiruoti į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 15-ajame Europos Parlamento Pirmininko P.Cox’o susitikime su Europos Sąjungos šalių kandidačių parlamentų pirmininkais.

Aš buvau pakviestas pasisakyti Europos Konvente dėl Europos Sąjungos ateities svarstomais klausimais. Pagrindine tema tapo sliūlomos institucijų reformos. Seimo Pirmininkas kalbėjo naujųjų kaimynų, saugumo klausimais. Diskusijose savo nuomones išsakė visų dešimties šalių Parlamentų vadovai. Diskusijos buvo suskirstytos pagal temas.

Dėl Konvente pasiektų susitarimų kalbėjo J.L.Dehaene – Konvento vicepirmininkas. Jis akcentavo, kad Europos Sąjunga nepadarė savo “namų darbų”, todėl dabar tenka skubėti. Reformos būtinos Europos Sąjungos viduje. Sąjungai reikia bazinės sutarties – skaidrios ir suprantamos europiečiams, reikia efektyvių sprendimų priėmimo procedūrų ir instrumentų, reikia geros institucijų sąrangos. Esminis dalykas – sutarties teksto be alternatyvų parengimas iki Salonikų Europos Sąjungos Vadovų tarybos posėdžio.

Po J.L.Dehaene pateiktos Konvento darbų apžvalgos kalbėjo kitų šalių Parlamentų atstovai. Aš savo pasisakyme akcentavau solidarumo, atsakomybės, šalių lygybės, lygiateisiškumo, institucinės pusiausvyros, bendrijos metodo stiprinimo, rotacinio pirmininkavimo Tarybai dalykus. Akcentavau Nicos sutarties reikšmę.

Apie Konvento problemas kalbėjo ir M. de Vigo – Europos Parlamento delegacijos Konvente vadovas. Jis pabrėžė tai, kad Konventas pasiekė žymiai daugiau pažangos nei Tarpvyriausybinė Konferencija, ir paragino siekti vienybės.

Plėtros problemas analizavo plėtros komisaras G.Verheugen’as. Jis ypač akcentavo būtinumą spartinti Europos Sąjungos teisės aktų priėmimą ir tai, kad bus rudenį rengiamas monitoringo raportas apie šalių įsipareigojimų vykdymą.

Europos komisijos komisaras Ch.Paten’as kalbėjo apie naujuosius kaimynus, tolesnę plėtrą, šiaurės, pietų ir rytų dimensijas. “Platesnės Europos” koncepcija reikalauja detalesnio atsakymo į klausimus, ir čia naujos šalys gali pateikti savo pozicijas. Aš pristačiau Vilniuje įvykusios konferencijos dėl Europos Sąjungos rytų dimensijos pagrindines mintis. Kitų šalių atstovai taip pat išdėstė savo požiūrį į keliamas problemas. Posėdžio pabaigoje buvo priimta bendra deklaracija.

Šio vizito metu turėjome progą susitikti ir su Europos Parlamento generaliniu sekretoriumi J.Priestley bei Finansų generaliniu direktoriumi R.Vanhaerenu. Buvo aptarti mūsų stebėtojų darbo organizavimo Europos Parlamente aspektai.

PRIDEDAMA:

1. Vizito programa, 2 lapai.

2. Pranešimo tezės, 3 lapai.

3. Posėdžio priimta bendra deklaracija, 1 lapas.

Pagarbiai,

Seimo Pirmininko pavaduotojas
Naujausi pakeitimai - 2003 06 25.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas