Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto informaciaja apie 2003-06-23 d. posedį

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo svarstytas klausimas "Dėl valstybės institucijų veiklos užtikrinant kaimo gyventojų saugumą". Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro pavaduotojas Vytautas Navickas pateikė informacija apie kriminogeninę padėtį kaimo vietovėse, nusikalstamų veikų kaimo vietovėse prevenciją ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis vykdančiomis nusikaltimų prevenciją kaimo gyvenamosiose vietovėse. Generalinio komisaro pavaduotojas informavo, kad nusikalstamumo lygis šalies miestuose yra didesnis nei kaimo gyvenamosiose vietovėse. Tačiau šalies kaime gyvenančių žmonių saugumas dar nėra tinkamai užtikrintas. Šiuo metu vienam apylinkės inspektoriui tenka aptarnauti po kelias apylinkes (seniūnijas). Nors kaimiškoje apylinkėje gyventojų skaičius neturėtų viršyti 2500 gyventojų, tačiau šiuo metu inspektoriaus prižiūrimoje teritorijoje gyvena po 3000 ir po dar daugiau gyventojų, todėl suspėti apsilankyti pas visus kaimo gyventojus inspektoriai šiuo metu nėra pajėgūs. Iki šiol aktyviai svarstoma kaimo gyvenamąsias vietoves prižiūrinčių apylinkės inspektorių aprūpinimo problema.

Generalinio komisaro pavaduotojas pagrindines plėšimų skaičiaus augimo priežastis nurodė socialines - ekonomines, t.y. nedarbas, alkoholizmas, narkomanija. Daugumą tokių nusikaltimų padaro teisti arba grįžę iš įkalinimo vietų asmenys. Kovojant su šiomis nusikalstamomis veikomis geriausių rezultatų pasiekta ten, kur bendromis policijos, savivaldos institucijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Kaimo verslo plėtros ir informacijos centro, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos ūkininkų sąjungos ir pačių ūkininkų pastangomis buvo vykdomos konkrečios prevencinės priemonės. Todėl svarbu, kad vienkiemių ir kaimo vietovių gyventojai su vietos savivaldos institucijų atstovų pagalba ir patys daugiau dėmesio skirtų savo ir aplinkinių saugumui. Kaip vieną iš veiksmingesnių prevencijos priemonių policija agituoja gyventojus su savivaldybių ar seniūnijų darbuotojų pagalba pavojingose kriminogeniniu požiūriu vietose prisijungti prie Lietuvos policijos apsaugos organizavimo tarnybos budėtojų, saugos tarnybų pultų, įsirengti vietinę garso signalizaciją. Kitas veiksmingas būdas apsisaugoti nuo nusikaltimų - žymėti labiausiai viliojantį nusikaltėlius turtą.

Policijos departamentas pritaria Lietuvos apskričių vadovų sąjungos siūlymui apskrityse steigti visuomenines nusikalstamumo prevencijos tarybas, kurios koordinuotų bendradarbiavimą sprendžiant nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją tarp apskrityje esančių valstybinių institucijų ir vietos savivaldos, visuomeninių organizacijų ir verslininkų.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad bendraujant su kaimo bendruomenių atstovais, kaimo gyventojais ir ūkininkais dažnai klausiama ar valstybė pajėgi pažaboti didėjanti nusikalstamumą, atokesnių kaimų žmonės skundžiasi, kad neprisimena kada paskutinį kartą matė policininką, pardavus gyvulį ar gavus pensiją tenka gyventi nuolatinėje baimėje ar nepasibels neprašyti svečiai.

Neatsitiktinai, nesant tinkamos tvarkos per kelerius metus neteisėtai buvo iškirsta 46 tūkst. ha miško ir tik dabar susigriebta tramdyti miško vagių gretas.

Neramina faktai, kai seniūnijose mažinamos nuovados. Štai Panevėžio rajone kaime liko tik 5 nuovados, o iš 140 rajono policininkų tiesiogiai dirba kaime tik 15. Pirmininkas atkreipė dėmesį į nepakankamą policijos finansavimą, ir į tai, beveik 75 proc. turimų automobilių būtina nurašyti, jiems trūksta kuro ir nurodė, kad reikia galvoti kaip bendromis policijos, savivaldybių, kaimo bendruomenių narių pastangomis būtų galima pagerinti kaimo žmonių saugumą, kaip gausinti policijos rėmėjų gretas. Reikia siekti, kad kiekvienoje seniūnijoje būtų budintys žmonės: policijos darbuotojai ar jų rėmėjai.

Ūkininkų sąjungos valdybos pirmininkė Genutė Staliūnienė pažymėjo, kad ūkininkai pagal išgales remia policiją, dalyvauja bendruose budėjimuose, tačiau tai turi vykti pastoviai, o ne kai kurių akcijų metu.

Pirmininkė pažymėjo, kad praėjo daugiau kaip mėnuo nuo žemdirbių protesto akcijų blokuojant kelius, tačiau žmonės apklausiami, važinėjama pas juos į namus ir kartais žmogui, tik pastovėjusiam prie kelio, tenka ilgai aiškintis ar jis nusikalto ar ne.

Komitetas nusprendė parengti pasiūlymus ir atkreipti Vyriausybės dėmesį į tai, kad mažinamos policijos nuovados kaime, rengiant bendras prevencines priemones ir koordinuojant veiklą dar nėra reikiamos sąveikos tarp policijos komisariatų ir savivaldybių institucijų bei kaimo bendruomenių, reikia sparčiau rengti teisės aktų pakeitimus, siekiant pagerinti policijos rėmėjų statusą, Policijos departamento prie VRM veiklos planuose daugiau turi būti skirta priemonių kaimo gyventojų saugumui užtikrinti.

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo išklausyta informacija apie lietuviškų žemės ūkio ir maisto produktų panaudojimą Sveikatos apsaugos sistemoje. Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai informavo, kad 90 procentų suvartojamų maisto produktų sveikatos apsaugos sistemoje yra lietuviškos kilmės. Kaimo reikalų komiteto nariai išsiaiškino visas galimas priemones, kad kuo daugiau lietuviškų produktų būtų panaudota šalies valstybinių įstaigų reikmėms.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas