Lietuvos Respublikos Seimas

2003 m. birželio 23 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-06-23

SVARSTYTA: Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2592

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstyme pertraukŕ iki birţelio 30 d.

SVARSTYTA: Konstitucinio Teismo įstatymo 5 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2296

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstyme pertrauką

SVARSTYTA: Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3, 18, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2584

NUSPRĆSTA:

Grąžinti iniciatoriams tobulinti, kadangi Teisės ir teisėtvarkos komiteto preliminariu vertinimu, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3, 18, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2584, prieštarauja LR Konstitucijai.

SVARSTYTA:Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2672

NUSPRĆSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. birželio 25 d.

SVARSTYTA: Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2, 6(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2603(2)

NUSPRĆSTA:

Iš esmės pritarti įstatymo projektui, bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą.

SVARSTYTA: DĖL PRELIMINARAUS įVERTINIMO AR SEIMO Nario česlovo juršėno pasiūlymai Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projekto (IXP-2565(2)) 7 STRAIPSNIUI ATITIKA KONSTITUCIJŔ

NUSPRĆSTA:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 67 straipsnio 3 punktu Teisės ir teisėtvarkos komitetas, preliminariai įvertino ir teikia išvadą, kad Seimo nario Č. Juršėno pasiūlymas Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projekto 7 straipsniui (bazinio įstatymo 20 straipsnio 3 ir 7 dalių pakeitimas), kuriuo siūloma numatyti, kad už sprendimą atleisti merą, mero pavaduotoją turi balsuoti ne mažiau kaip 3/5 visų tarybos narių, ir kuriam buvo pritarta 2003 m. birželio 17 d. svarstymo Seimo posėdyje metu, gali prieštarauti Konstitucijai.

Sprendimo motyvai:

2003 m. birželio 11 d. Teisės ir teisėtvarkos komitetas parengė išvadą Dėl preliminaraus vertinimo ar Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projekto (IXP-2565(2)) 7 straipsnis atitinka Konstituciją, kurioje pareiškė nuomonę, kad minėtas 7 straipsnis, kuriuo siūloma numatyti, kad už sprendimą atleisti merą, mero pavaduotoją turi balsuoti ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių, gali prieštarauti Konstitucijai. Seimo nario Č. Juršėno pasiūlymas Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projekto 7 straipsniui (bazinio įstatymo 20 straipsnio 3 ir 7 dalių pakeitimas), kuriuo siūloma numatyti, kad už sprendimą atleisti merą, mero pavaduotoją turi balsuoti ne mažiau kaip 3/5 visų tarybos narių, t.y. siūloma tik pakeisti kvalifikuotos balsų daugumos dydį, nepakeičia nuostatos prieštaravimo Konstitucijai.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 23.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas