Lietuvos Respublikos Seimas

apie2003.06.23. posėdį

VVSK informacija spaudos tarnybai apie 2003-06-23 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2198

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“)

    • Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2335

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

    • Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 32 punkto pakeitimo įstatymo projektą IXP-2543

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai:4 balsavo “už“, 3 “susilaikė“.)

Komitetas papildomai svarstė:

- Darbo kodekso 162 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-2572

nusprendė: Pritarti iniciatorių parengtam įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už, 1 “susilaikė“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

    • Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-2269

nusprendė: Projektą atmesti. Balsavimo rezultatai: 6 “už“, 1 “susilaikė“

 

 

Informaciją parengė

Valstybės valdymo ir

savivaldybių komiteto padėjėja G.Jasaitienė

2-396-806




Naujausi pakeitimai - 2003 06 23.
Genovaitė Jasaitienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas