Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 23 d. posėdyje

 

Svarstytas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 162 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-2572 (komitetas paskirtas papildomu). Įvertinta Vyriausybės išvada, kurioje siūloma nepritarti šiam projektui, nes jo priėmimas turėtų neigiamų ekonominių padarinių - dėl papildomos švenčių dienos nustatymo padidėtų darbo valandos kaina, sumažėtų darbuotojų, dirbančių pagal laikinę ir vienetinę darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestis, įmonės netektų dalies pelno, sumažėtų įplaukos į valstybės ir savivaldybių biudžetus, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kitus valstybės pinigų fondus. Taip pat svarstytas Seimo nario V.Fiodorovo pasiūlymas šiam projektui - perkelti Žolinę iš švenčių dienų sąrašo į atmintinų dienų sąrašą, o vietoj Žolinės įrašyti Jonines (Rasas). Nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui nepritarti Darbo kodekso 162 straipsnio įstatymo papildymo įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 23.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas