Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-06-09 d. SPRENDIMAS Nr.21 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų

2003 m. birželio 9 d. Nr. 21

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, dalyvaujant Seimo Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisijai, apsvarstė Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemas ir konstatuoja, kad užsitęsusi Klaipėdoje Baltijos žvejybos laivų prieplaukos Smiltelės upės žiotyse statyba sukėlė atskirų žvejų asociacijų nepasitenkinimą ir skundus dėl lėšų, reikalingų uostelio kranto infrastruktūros statybai, panaudojimo bei šio objekto valdymo ir priklausomybės. Nepradėtas eksploatuoti ledo generatorius, nesutvarkytas vandens tiekimas, neišspręstas žvejų uostelio teritorijos nuomos klausimas ir jo valdymas, kelia pagrįstą žvejų nepasitenkinimą.

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a :

1. Pasiūlyti Vyriausybei:

1.1 Įvertinti Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos veiklą, atsižvelgiant į Valstybės kontrolės ir kitų teisėsaugos institucijų išvadas dėl teisės aktų pažeidimų naudojant Europos Bendrijos finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšas bei Tikslinės paramos skyrimo sutarčių vykdymą;

1.2 Pavesti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijoms peržiūrėti ir suderinti žuvininkystės valstybinio reguliavimo srityje atliekamas funkcijas. Kartu atsižvelgti į tai, kad visos funkcijos, susijusios su okeaninių, jūrų, priekranties žvejų ir žuvies perdirbėjų veiklos administravimu ir aptarnavimu, būtų vykdomos Klaipėdoje.

1.3 Pateikti Seimui Žuvininkystės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, atitinkantį ES Bendrosios žuvininkystės politikos principus;

1.4 Pavesti Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcijai artimiausiu metu išspręsti žvejų uostelio teritorijos prie žvejybos laivų prieplaukos nuomos ir jo valdymo klausimus;

1.5 Toliau remti lašišinių bei retų ir vertingų žuvų veisimo plėtrą, numatyti finansavimą Žeimenos lašišų veislyno antros eilės korpuso statybai užbaigti;

1.6 Sumažinti Pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvoms ir atšaldytoms žuvims iki 5 procentų.

 

 

2. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

2.1. Pertvarkyti Žuvininkystės departamento struktūrą, užtikrinančią Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimą, sustiprinti departamento darbuotojų administracinius gebėjimus dirbti pagal ES komisijos ir Generalinio žuvininkystės direktorato reikalavimus;

2.2 Sugriežtinti Lietuvos žuvininkystei remti skiriamų lėšų naudojimo kontrolę, užtikrinti, kad lėšos skirtos ledo gamyklai ir kitiems infrastruktūros objektams žvejų laivų prieplaukoje būtų pilnai panaudotos, parengti žvejų infrastruktūros objektų naudojimo tvarką ir sąlygas;

3. Apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. rugsėjo 1 d.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 06 20.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas