Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-06-18

 

 

 

 

Komitetas 2003-06-18 posėdyje svarstė Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3, 18, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2584. Svarstyme dalyvavo Seimo leidyklos “Valstybės žinios” direktorius M.Daulenskis. Teikiamu įstatymo projektu siekiama įteisinti teisės aktų skelbimą kompiuterinėje laikmenoje. Komiteto nuomone, įstatymo projektas prieštarauja Konstitucijai, kurioje yra įtvirtinta nuostata, kad "Galioja tik paskelbti įstatymai", todėl valstybė turi pareigą skelbti teisės aktą “Valstybės žiniose”. Be to, LR tarptautinės sutartys yra tokie patys teisės aktai kaip ir kiti LR teisės aktai, todėl ir jų pilnas tekstas turi būti paskelbiamas popierine forma “Valstybės žiniose”. Todėl Komitetas siūlo grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti įteisinant teisės aktų skelbimą kompiuterinėje laikmenoje, kaip papildomą informavimo priemonę greta spausdintos versijos “Valstybės žiniose”..

Komitetas taip pat nusprendė gražinti iniciatoriams tobulinti Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 2, 61 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2603(2), kurio tikslas - patikslinti įstatyme įtvirtintą agresyvių šunų apibrėžimą ir įstatymu uždrausti kovoms išvestų veislių šunų ir jų mišrūnų įvežimą į Lietuvos Respubliką, jų veisimą, dresavimą ir prekybą jais, taip be kita ko užtikrinant teisinio reglamentavimo stabilumą. Komiteto nuomone, keičiamame įstatyme yra pakankamai gerai reglamentuoti projekte keliami klausimai, tačiau, vykdant įstatymo nuostatas, praktikoje susiduriama ne tik su institucijų, privalančių įgyvendinti įstatymo kontrolę, pasyviu elgesiu, bet ir tam tikru abejingu visuomenės elgesiu, šunų savininkų atsakomybės prieš kitus asmenis stoka.

Dalyvaujant Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierei A.Burneikienei, Tarnybos darbuotojai L.Vaičiūnienei, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorei T.Birmontienei, Europos teisės departamento specialistei A.Matulionytei, Komitetas tęsė klausymus dėl Lygių galimybių įstatymo projekto Nr.IXP-2122 ES, Seimo nutarimo “Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų pakeitimo patvirtinimo” projekto Nr.IXP-2123 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2124. Parengta Lygių galimybių įstatymo projekto Nr.IXP-2122 ES nauja redakcija.

Komitetas susitiko su Jungtinių Tautų ekspertu p. Daniel Bilak, kuris domėjosi Lietuvos administracine teisena. Susitikime dalyvavo Teisės projektų ir tyrimų centro konsultantas, advokatas K.Čilinskas.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 20.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas