Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.06.17 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-06-17 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2619

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2672

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Valstybės tarnybos įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymų projektus IXP-2331-2332 ir

nusprendė: Išvadų projekto rengėjais paskirti J.Jurkų, E.Masiulį, A.V.Indriūną ir K.Rimšelį

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja -

G.Jasaitienė 2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 06 19.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas