Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.06.16 posėdį

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto informacija Spaudos tarnybai apie 2003-06-16 d. posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Č.Juršėno pasiūlymą Vietos savivaldos įstatymo 3, 4, 14, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 31, 36, 38, 41 pakeitimo ir įstatymo projekto papildymo 29(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-2565(2)

nusprendė: Pritarti Č.Juršėno pasiūlymui. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “už“, 3 “susilaikė“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 19 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2180(2)

nusprendė: Atmesti įstatymo projektą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1610

nusprendė: Grŕţinti projektŕ iniciatoriams tobulinti. (Balsavimo rezultatai: 6 balsavo “uţ; 3 “prieđ“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 20 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2268(2)

nusprendė: Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti. (Balsavimo rezultatai: 7 balsavo “už; 2 “susilaikė“.)

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2619

nusprendė:Svarstymą tęsti kitame komiteto posėdyje

- Seimo nutarimas “Dėl LR teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo projektą IXP-2514(2)

nusprendė: Projektą svarstyti gavus Vyriausybės išvadą.

 

Informaciją parengė

Komiteto padėjėja -

G.Jasaitienė 2-396-806
Naujausi pakeitimai - 2003 06 19.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas