Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. birželio 18 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nario A.Poplavski 2003-06-09 pasiūlymai Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-2263(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Nepritarti Seimo nario A.Poplavski 2003-06-09 pasiūlymams ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

 

2.SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2477.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 9, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymo projektą patobulinti atsižvelgiant į pastabas ir pasiūlymus, kuriems Ekonomikos komitetas pritarė.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

3.SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo 5, 33, 34, 35, 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2477(A).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Atsižvelgiant į tai, kad Ekonomikos komitetas iš esmės pritarė Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2477, įstatymo projektą Nr. IXP-2477(A) atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Karbauskis.

 

4.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2571(A).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 3 komiteto nariai):

1. Vadovaujantis Seimo statuto 150 straipsnio 3 dalimi, komitetas iš pateiktų įstatymo projektų IXP-2571 ir IXP-2571A apsisprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui IXP-2571(2), kuriame yra ir Vyriausybės įstatymo projekto nuostatos, kurioms komitetas pritarė.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

5.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 53 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2419.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "prieš" - 2, "susilaikė" - 1 komiteto narys):

1. Projektą atmesti, atsižvelgus į Seimo Teisės departamento išvadą ir Europos Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

6.SVARSTYTA:

Saugomų teritorijų įstatymo 2, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2626.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 10, "prieš" - 1 komiteto narys):

1.Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui IXP-2626 ir pasiūlyti Aplinkos apsaugos komitetui 9 straipsnio 5 dalyje po žodžio "pritaikant" įrašyti žodžius "teisiškai įregistruotus" ir šią dalį išdėstyti taip:

"5. Draustiniuose skatinama veikla, puoselėjanti, išryškinanti ir propaguojanti saugomus kompleksus ar objektus (vertybes), atkurianti tradicinius gamtinės ar kultūrinės aplinkos elementus, taip pat pažintinis ir kaimo turizmas, šiai paslaugai teikti pritaikant teisiškai įregistruotus pastatus esamose sodybose, išlaikant kaimo architektūros tradicijas.“

2.Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

7.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-06-23) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-06-23) darbotvarkę.

 

8-9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Valstybės turto fondo įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2331 ir Valstybės tarnybos įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2332 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl privačių vežėjų įmonių asociacijos "Autosektorius" keliamų problemų" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 40(1) ir 57(1) straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto IXP-2625 ES klausymai.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 18.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas