Lietuvos Respublikos Seimas

2003-06-18

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė įstatymo „Dėl laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) B.4, B.7, B.8 ir E priedų ratifikavimo“ projektui Nr. IXP-2611

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo „Dėl laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) B.4, B.7, B.8 ir E priedų ratifikavimo“ projektą Nr. IXP-2611. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių pateiktam įstatymo projektui. Įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergėjus Dmitrijevas, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Muitų teisės derinimo skyriaus vedėjas Šarūnas Avižienis bei Muitinės departamento prie Finansų ministerijos Muitų teisės derinimo skyriaus vyriausiasis inspektorius Dainius Talius. Laikinojo įvežimo konvenciją (Stambulo konvenciją) sudaro konvencijos pagrindinė dalis ir 13 jos priedų. Lietuvos Respublikos Seimas 1997 m. lapkričio 25 d. įstatymu Nr. VIII-536 ratifikavo Laikinojo įvežimo konvenciją ir 9 jos priedus. Parengtas ratifikavimo įstatymo projektas apima likusius šios konvencijos priedus: B.4 priedą dėl prekių, įvežamų gamybos operacijai vykdyti, B.7 priedą dėl reklaminės medžiagos turistams, B.8 priedą dėl prekių, įvežamų naudoti pasienyje ir E priedą dėl prekių įvežamų iš dalies jų neapmokestinant importo muitais ir mokesčiais.

Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 401 ir 571 straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą Nr. IXP-2625. Po svarstymo Komiteto nariai nutarė pritarti visam iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, išskyrus 6 straipsnį. Užsienio reikalų komitetas mano, kad 6 straipsnio redakciją iki svarstymo Seime yra tikslinga suderinti su Lietuvos jūrininkų sąjunga, Klaipėdos laivininkų mokykla, Lietuvos jūreivystės kolegija, Klaipėdos universiteto Jūreivystės institutu. Minėtą įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič, Susisiekimo ministerijos sekretorius Arvydas Vaitkus bei Susisiekimo ministerijos Vandens transporto departamento direktoriaus pavaduotojas Gediminas Vyšniauskis. Pagrindinis įstatymo projekto tikslas - Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias krovinių vežimą jūrą, suderinti su 1924 m. tarptautine konvencija dėl teisės normų, susijusių su konosamentais, suvienodinimo (Hagos taisyklės) bei Europos Sąjungos acquis reikalavimais.

Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 3, 18, 23 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2584. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė įstatymo projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti. Minėtą įstatymo projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Jonas Čekuolis.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 18.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas