Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygų

 

Seimo valdyba išklausė Darbo grupės Dėl valstybinių pensijų skyrimo tvarkos pakeitimų ataskaitą. Darbo grupė, išnagrinėjusi sukauptą medžiagą ir turimą informaciją, yra pasiūliusi:

1. Nekeisti Lietuvos Respublikos Prezidento valstybinės pensijos skyrimo ir mokėjimo sąlygų.

2. Nekeisti nukentėjusių asmenų valstybinių pensijų nukentėjusiems dėl 1991 m. sausio 11-13 dienomis vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių pensijų skyrimo ir mokėjimo sąlygų.

3. Nuo 2004-01-01 nutraukti Lietuvos Respublikos I ir II laipsnių valstybinių pensijų, įvardintų Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, skyrimą. Nekeisti valstybinių pensijų aukščiausiems valstybės pareigūnams, ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams bei Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, skyrimo tvarkos.

4. Mokslininkų valstybinių pensijų neskirti asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje yra suteiktas ar nostrifikuotas mokslo laipsnis ar pedagoginis mokslo vardas po 2004 m. sausio 1 d.

5. Neskirti teisėjų, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų asmenims pradėjusiems eiti šias pareigas po 2004 m. sausio 1 d.

6. Nutraukti muzikinių teatrų solistų valstybinių pensijų skyrimą iki 2005 d. sausio 1 d. (Argumentai: yra sudaryta teisinė bazė dalyvauti pensijų fondų ir privačiame draudime, todėl muzikinių teatrų solistai turėtų savarankiškai rūpintis savo senatve. Šiuo metu muzikinių teatrų solistų valstybinės pensijos skiriamos tik valstybinių teatrų solistams, todėl diskriminuojami kitų, nevalstybinių teatrų solistai.)

7. Valstybinių pensijų įstatyme nustatyti, kad asmuo, turintis teisę į kelias valstybines pensijas, turi teisę gauti tik vieną (jo pasirinkimu) valstybinę pensiją.

Nebemokėti valstybinių pensijų dirbantiems asmenims (išskyrus nukentėjusiųjų asmenų bei ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių (valstybinę pensiją).

Valdyba pritarė atliktam darbui ir nusprendė perduoti svarstyti parlamento frakcijoms.

Jurgita Jelinskaitė (tel. 2396208)
Naujausi pakeitimai - 2003 06 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas