Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Kaimo reikalų komiteto 2003-06-11 d. išvažiuojamąjį posėdį

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2003 m. birželio 11 d.surengė išvažiuojamąjį posėdį dėl kaimo bendruomenių stiprinimo. Aplankytos Ukmergės rajono Taujėnų ir Biržų rajono Šukionių bendruomenės.

Lietuvoje jau keleri metai vyksta aktyvus kaimo bendruomenių steigimosi procesas. Jau užregistruota per 300 kaimo bendruomenių. Kai kurios bendruomenės aktyviai rengia įvairius kaimo infrastruktūros gerinimo projektus, dalyvauja įvairių fondų programose, aiškinasi galimybes pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis, kaimo lyderiai mokosi įvairiuose kursuose ir seminaruose.

Kaimo reikalų komiteto posėdyje, aktyviai dalyvaujant kaimo bendruomenių vadovams, Panevėžio ir Biržų rajonų merams Alfredui Pekeliūnui ir Regimantui Ramonui aptartos bendruomenių vystymosi procesas, jų bendradarbiavimo formos su kitomis bendruomenėmis, savivaldybėmis bei valstybinėmis institucijomis, išklausytos iniciatyviausių kaimo žmonių mintys dėl kaimo ateities. Labai aktualūs tampa kaimo žmonių švietimo, informacijos pateikimo formos apie galimybes kurti įvairius projektus siekiant įsisavinti ES fondų lėšas, ypač pagal LEADER plius programą. Tuo tarpu tik 6 proc. kaimo seniūnijų turi kompiuterius ir gali naudotis internetu.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta atkreipė dėmesį į tai, kad prie kaimo bendruomenių ugdymo turi realia parama prisidėti savivaldybės, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Susisiekimo ir kai kurios kitos ministerijos. Skatintina savivaldybių iniciatyva finansiškai paremti bendruomenių steigimosi procesą.

Kaimo reikalų komitetas pažymėjo, būtinybę užtikrint, kad iki Lietuvos narystės Europos Sąjungoje būtų atlikti visi parengiamieji darbai, reikalingi veiksmingam LEADER+ ir kitų programų įgyvendinimui, pasiūlyta Vyriausybei bei rekomenduota savivaldybėms numatyti lėšas bendruomenių projektų bendrafinansavimui ir parengti šios paramos naudojimo tvarką.

Siekiant spartesnės kaimo ekonominės ir socialinės plėtros bei sėkmingesnio ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo nutarta pasiūlyti Vyriausybei paspartinti viešų interneto prieigos centrų kūrimą, plėsti kompiuterizavimo procesą ir rengti kompiuterinio raštingumo mokymus kaimo vietovėse;

Taip pat atkreiptas Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio rūmams dėmesys į tai, kad reikia sparčiau ir kokybiškai parengti Bendrojo programavimo dokumento priemones dėl ilgalaikių kaimo gyvybingumo didinimo strategijų įgyvendinimo.

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas