Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-06-11

 

Pirmu klausimu Komitetas apsvarstė 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2632. Nutarta iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui ir Vyriausybei:

- Numatyti 150 tūkst. litų asignavimų Lietuvos kūno kultūros akademijai patalpoms studentams su specialiais poreikiais (neįgaliems) pritaikyti.

- Atsižvelgiant į tai, kad 2003 m. paskelbti Neįgaliųjų metais Lietuvoje, padidinti asignavimus 11820 tūkst. litų Lietuvos invalidų reikalų tarybos vykdomoms programoms;

- Numatyti ir paskirstyti asignavimų valdytojams lėšas Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-2265(2) nuo 2003 m. liepos 1 d. įgyvendinti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis papildomų lėšų poreikis - 1200 tūkst. litų. Dėl šio projekto paprašyta Vyriausybės išvada, tačiau ji kol kas negauta.

- Padidinti asignavimus 2000 tūkst. litų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomai Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programai.

- Lėšų šaltinis - asignavimai Piniginės socialinės paramos mažas pajamas turinčioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymui 2003 m. įgyvendinti (įstatyme numatyta 15500 tūkst. litų; Komitetas pasiūlė šio įstatymo įsigaliojimo datą iš 2003 m. liepos 1 d. nukelti į 2004 m. sausio 1 d.) arba iš asignavimų Krašto apsaugos ministerijai.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2511. Nutarta pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

Trečiu klausimu buvo apsvarstytas Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-2269. Nutarta atsižvelgiant į Teisės departamento ir Europos teisės departamento pastabas siūlyti pagrindiniam komitetui atmesti iniciatorių pateiktą įstatymo projektą.

Ketvirtu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-2592. Bendru sutarimu buvo nuspręsta Iš esmės pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui: - patobulinti įstatymo projektą pagal Teisės departamento pastabas;

- pirmiausia siūlyti nebeskirti tų pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, kurioms, įstatyme yra nustatytos kvotos (Valstybinių pensijų įstatymo 4 str. 1 d.).

- laikantis teisėtų lūkesčių principo siūlyti nekeisti Valstybinių pensijų įstatymo 4 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse įvardintų pensijų skyrimo tvarkos, taip pat nekeisti šių pensijų skyrimo tvarkos daugiavaikėms motinoms.

Sekančiu klausimu komitetas apsvarstė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo projektą Nr. IXP-2185. Šiuo įstatymo projektu siekiama suderinti galiojančio Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas su Lietuvos Respublikos darbo kodekso atitinkamų straipsnių nuostatomis. Bendru sutarimu nutarta pritarti komiteto išvadų rengėjų patobulintam įstatymo projektui ir išvadoms.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl Garantinio fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2585 - Ireną Degutienę ir Algirdą Sysą.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 12.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas