Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-06-12 d.SPRENDIMAS Nr.23 Dėl 2003 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-2632)

Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad Vyriausybės pateiktas biudžeto pakeitimo projektas nesudaro sąlygų įgyvendinti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją bei neatitinka Seimo Rezoliucijos “Dėl žemės ūkio konkurencingumo stiprinimo Lietuvai stojant į Europos Sąjungą” nuostatos padidinti asignavimus žemės ūkiui 140 mln. litų,

nusprendžia:

siūlyti grąžinti Vyriausybei patobulinti 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus:

1. Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus Žemės ūkio ministerijai (Kaimo rėmimo programai) 37 000 tūkst. litų, žemės ūkiui ir kaimo plėtrai iš viso skirti papildomai 140 000 tūkst. litų;

2. Lietuvos žemės ūkio universitetui (LŽŪU) skirti 700 tūkst. litų, įsiskolinimui už komunalines paslaugas padengti.

3. Papildomų asignavimų žemės ūkiui ir LŽŪU šaltiniai:

valstybės skolos aptarnavimo išlaidos - 5 000 tūkst. litų,

valstybės investicijos – 10 700 tūkst. litų,

biudžeto pajamų didinimas, griežtinant mokesčių administravimą ir muitinės darbą – 22 000 tūkst. litų.

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 06 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2003 metai

LR Seimas