Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003 06 11

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETAS

 

 

Pranešimas spaudai 2003-06-11

 

 

 

Š.m. birželio 11 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame, dalyvaujant Komiteto pirmininkei Dangutei Mikutienei bei nariams Audriui Klišoniui, Juozui Matulevičiui, Visvaldui Nekrašui ir Juozui Raistenskiui buvo apsvarstytas 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas bei valstybinių sveikatos programų įgyvendinimo eiga ir problemos. Svarstyme dalyvavo sveikatos apsaugos viceministras Gediminas Černiauskas, Finansų ministerijos Biudžeto departamento direktorius Rimantas Večkys, Investicijų skyriaus vedėjas Robertas Miškinis, Sveikatos teisės ir ekonomikos skyriaus vedėja Janina Kumpienė. Lietuvos AIDS centro direktorius Saulius Čaplinskas, Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos l.e. generalinio direktoriaus pareigas Aleksandras Laucevičius ir Lietuvos Onkologijos centro direktorius Jonas Veseliūnas pristatė savo pasiūlymus svarstomam projektui. Komitetas nusprendė tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Komitetas apsvarstė darbo grupės dėl asmenų, dalyvavusių likviduojant Černobylio avarijos padarinius, sveikatos ir socialinės apsaugos problemoms spręsti pasiūlymus ir nusprendė tęsti svarstymą kitame Komiteto posėdyje.

Dalyvaujant Nacionalinės sveikatos tarybos sekretoriato vadovei Rimai Vaitkienei, Komitetas apsvarstė Seimo rezoliucijos dėl Lietuvos sveikatos politikos įgyvendinimo projektą ir nusprendė tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Komitetas, dalyvaujant Prezidento patariamosios Žmogaus teisių apsaugos medicinos srityje tarybos nariui Juriui Petreikiui, apsvarstė klausimą dėl darbo grupės, Farmacijos įstatymo naujos redakcijos projektui rengti, sudarymo ir nusprendė tvirtinti grupės sudėtį kitame Komiteto posėdyje.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 09 16.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas