Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 11 d. posėdyje

 

Išvažiuojamajame posėdyje Švietimo ir mokslo ministerijoje diskutuota dėl pasirengimo vykdyti Bendrąjį programavimo dokumentą, kurį parengė Finansų ministerija. Buvo išklausyta Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijų informacija apie pasirengimą vykdyti Bendrąjį programavimo dokumentą. Komitetas nusprendė:

  • Iš esmės pritarti ministerijų atliekamiems darbams, rengiantis struktūrinių fondų lėšas panaudoti žmogiškiems ištekliams tobulinti, informacinės visuomenės plėtrai bei kitoms su švietimu susijusioms sritims finansuoti.
  • Siūlyti glaudžiau bendradarbiauti Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo bei Kultūroms ministerijoms, kad būtų racionaliau panaudota Europos socialinio fondo teikiama parama ir imtis priemonių, kad būtų pateikta kuo daugiau projektų gauti struktūrinių fondų paramą.
  • Siūlyti Seimui 2003 metų rudens sesijoje išklausyti Vyriausybės informaciją apie pasirengimą vykdyti Bendrąjį programavimo dokumentą ir apie Žmonių išteklių plėtros prioriteto teikiamas galimybes.
  • Prašyti Švietimo ir mokslo ministerijos iki 2004 metų sausio 1 dienos pateikti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui informaciją apie tolesnį pasirengimą panaudoti Europos socialinio fondo ir Europos regioninės plėtros fondo paramą ir apie ministerijų bendradarbiavimo tobulinimą, taip pat apie Žmogiškųjų išteklių plėtros, informacinės visuomenės plėtros priemonių kofinansavimo galimybes.

Komitetas yra gavęs keletą raštų, kuriuose įvairių kolegijų akademinės bendruomenės atstovai reiškia susirūpinimą kai kuriais kolegijų reorganizavimo aspektais. Švietimo ir mokslo ministerijos Aukštesniųjų studijų skyriaus vedėja Antanas Levickas supažindino Komiteto narius su kolegijų steigimo ir jų tinklo optimizavimo problemomis. Diskusijose kalbėjo Vilniaus kolegijos direktorius Gintautas Bražiūnas, Kauno kolegijos direktorius Mindaugas Misiūnas ir tos kolegijos Medicinos ir socialinių mokslų studijų centro vadovas Julius Dovydaitis. Komiteto nariai domėjosi kolegijų studijų kokybe, dėstytojų kvalifikacija, kolegijų ryšiais su universitetais ir pan. Ministras Algirdas Monkevičius informavo, kad Ministerijoje sudaryta darbo grupė kolegijų reorganizavimo problemoms ištirti. Netrukus darbo grupė pateiks savo išvadas, su kuriomis bus supažindinti Komiteto nariai.

Svarstytas 2003 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Švietimo ir mokslo ministras pakomentavo tuos pasikeitimus, dėl kurių susitarta ir jie jau įrašyti šio įstatymo projekte. Seimo narys Jonas Korenka atkreipė dėmesį į tai, kad liko nuskriausti valstybinių mokslo institutų mokslininkai, kuriems nenumatyta padidinti atlyginimo, o tokias pat pareigas einantiems universitetų mokslininkams nuo liepos 1 d. atlyginimai bus didinami. Taip pat buvo priminta, kad Klaipėdos universiteto Teatro studijai reikėtų skirti 200 t. Lt įrangai pirkti. Seimo narė Janė Narvilienė priminė pažadą skirti papildomą finansavimą Klaipėdos Ievos Simonaitytės bibliotekos rekonstrukcijai. Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija prašo papildomai skirti 200 t. kultūros ir gamtos vertybių tvarkymo darbų programai.

Nuspręsta galutinį Komiteto sprendimą priimti kitame Komiteto posėdyje.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas