Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. birželio 11 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Energetikos įstatymo 6, 12, 16, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2559.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo projektas IXP-1532(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą patobulinti atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Europos teisės departamento pastabas, kurioms Ekonomikos komitetas pritarė.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

3.SVARSTYTA:

Kontroliuojančių investicinių bendrovių” įstatymo projektas IXP-1533(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui projektą patobulinti atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Europos teisės departamento pastabas, kurioms Ekonomikos komitetas pritarė.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

4.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1535.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 3 komiteto nariai):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

5.SVARSTYTA:

Įmonių įstatymo 6 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1538.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

6.SVARSTYTA:

Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1539.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

7.SVARSTYTA:

Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1542.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

8.SVARSTYTA:

Valstybės pagalbos ūkio subjektams kontrolės įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1543.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

9.SVARSTYTA:

Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2279.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: P.Vilkas.

 

10.SVARSTYTA:

2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2632.

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 6, "susilaikė" - 4 komiteto nariai):

1. Iš esmės pritarti 2003 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-2632) ir pasiūlyti Susisiekimo ministerijos programai „Vidaus vandens kelių priežiūra ir eksploatavimas, mechanizmų išlaikymas“ įgyvendinti papildomai numatyti 150 tūkst. Lt, šia suma sumažinant valstybės skolos aptarnavimo išlaidas.

2.Komiteto paskirta pranešėja: S.Burbienė.

 

11.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-06-16) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2003-06-16) darbotvarkę.

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 21, 27, 70, 75, 86 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 16, 17, 18, 19, 28, 30, 69, 71, 72, 73, 74, 77 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, šeštojo ir devintojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, Įstatymo papildymo 40(1) ir 57(1) straipsniais bei Įstatymo papildymo priedu įstatymo projekto IXP-2625 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

13.SVARSTYTA:

Pasirengimas Saugomų teritorijų įstatymo 2, 9 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2626 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

14.SVARSTYTA:

Pasirengimas Alkoholio kontrolės įstatymo 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2571A svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 11.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas