Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-06-09 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas kartu su Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija 2003-06-09 d. posėdyje svarstė klausimą dėl padėties žuvininkystės sektoriuje. Bendrame klausimo svarstyme dalyvaujant žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos, žuvininkystės įmonių, asociacijų atstovams, žvejų visuomeninių organizacijų atstovams, buvo siekiama išsiaiškinti bendrą situaciją, aktualias žvejų bendruomenei problemas ir galimus šių problemų sprendimo būdus.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta pažymėjo, kad per žvejų bendruomenių ir žvejybos administracijos konstruktyvų bendradarbiavimą turi būti derinami svarbiausi žuvininkystės vystymo klausimai, randami kompromisiniai sprendimai. Dalis žvejų yra susivieniję į asociacijas, kuriasi pirmieji kooperatyvai. Tačiau atskirų žvejų bendruomenių vadovai jau keletas metų kaip nesutaria dėl žvejų uosto statybos problemų, ko pasėkoje žymia dalimi užsitęsė šio uosto statybos užbaigimas ir žvejų laivų aprūpinimas ledu. Toks nesutarimas trukdo žvejų visuomeninėms organizacijoms geriau spręsti savo reikalus, tinkamai suderinti žvejų ir žuvininkystės produktų perdirbėjų interesus.

Posėdyje buvo aptartas Žuvininkystės departamento administracijos darbas. Buvo akcentuota, kad šio departamento vedamos derybos dėl žvejybos kvotų, dvišaliai susitarimai su kitomis Baltijos valstybėmis bei Rusijos Federacija, ES struktūrinių fondų įsisavinimas, tausojančios žvejybos aktualijos - reikalauja didelio aktyvumo, iniciatyvos, tarptautinės žvejybos suvokimo ir kartu ši veikla turi turėti kuo didesnį aiškumą ir skaidrumą žvejų bendruomenės tarpe.

Kartu aptarta Žuvininkystės departamento Klaipėdos padalinio veiklos tikslingumas ir jo funkcijos.

Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Rimvydas Survila atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį į tai, kad žuvininkystės sektoriui bus labai svarbu išnaudoti visas Lietuvai skiriamas žvejybos kvotas, įsisavinti ES struktūrinius fondus, tinkamai organizuoti žuvininkystės rinką, laikytis ES nustatytų higienos ir sanitarijos taisyklių.

Seimo Kaimo reikalų komitetas bei Jūrinių ir žuvininkystės reikalų komisija nusprendė pasiūlyti Vyriausybei įvertinti Valstybės kontrolės išvadas dėl teisės aktų pažeidimų naudojant Europos Bendrijos finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšas ir spręsti klausimą dėl Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos vadovų administracinių gebėjimų, pertvarkyti Žuvininkystės departamento struktūrą, užtikrinančią Europos Sąjungos Bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimą, pateikti Žuvininkystės įstatymo pakeitimo ir papildymo projektą, pavesti Klaipėdos valstybinio Jūrų uosto direkcijai išspręsti uosto teritorijos prie žvejybos laivų prieplaukos nuomos (operatoriaus) klausimą, toliau remti lašišinių bei retų ir vertingų žuvų veisimo plėtrą, sumažinti Pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvoms ir atšaldytoms žuvims iki 5 procentų.

Pasiūlyta Žemės ūkio ministerijai sugriežtinti Lietuvos žuvininkystei remti skiriamų lėšų naudojimo kontrolę, užtikrinti, kad lėšos skirtos ledo gamyklai ir kitiems infrastruktūros objektams žvejų laivų prieplaukoje būtų pilnai panaudotos, parengti žvejų infrastruktūros objektų naudojimo tvarką ir sąlygas, parengti Žuvininkystės departamento darbuotojus darbui pagal ES komisijos ir Generalinio žuvininkystės direktorato reikalavimus, peržiūrėti ir suderinti kartu su Aplinkos ministerija atliekamas funkcijas ir žuvininkystės valstybinio reguliavimo nuostatas.

Kaimo reikalų komitetas apsvarstė Seimo nario Stasio Kružinausko pateiktą Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2212.

Komitetas nutarė nepritarti Seimo nario Stasio Kružinausko pateiktam įstatymo projektui IXP-2212, kaip prieštaraujančiam pagrindiniams kooperatyvų veiklos principams.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas