Lietuvos Respublikos Seimas

2003-06-09

Seimo Užsienio reikalų komitetas vienbalsiai pritarė Lietuvos Respublikos atstovybės Airijoje steigimui

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Užsienio reikalų ministerijos teikimą dėl Lietuvos Respublikos atstovybės Airijoje steigimo. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtam teikimui. Teikimą pristatė Užsienio reikalų viceministras Justas Vincas Paleckis. Viceministro teigimu šis teikimas grindžiamas būtinybe gerinti ryšius su Europos Sąjungos valstybėmis, juolab, kad Airija yra likusi bene vienintele ES valstybe (išskyrus Liuksemburgą), kurioje Lietuva neturi savo atstovybės. Airija, savo ruožtu, ketina artimiausiu metu įsteigti ambasadą Vilniuje. Be to, nuo 2004 m. sausio 1 d. Airija turėtų perimti pirmininkavimą ES. Lietuvos Respublikos ambasados Dubline steigimas aktualus ir dėl sparčiai augančio lietuvių, dirbančių Airijoje, skaičiaus. Su tuo tiesiogiai susijusios ir konsulinio darbo apimtys, tampa aktualus ir konsulinės pagalbos teikimas. Ambasados įsteigimas sudarytų galimybes aktyvesniam Airijos patirties perėmimui įsisavinant ES fondus, taip pat padėtų įtvirtinti ilgalaikius ryšius tarp Airijos ir Lietuvos atitinkamų institucijų, kartu būtų reikšmingas postūmis skatinant turizmą tarp šalių bei platinant informaciją apie Lietuvą.

Įstatymo “Dėl Tarptautinio karo medicinos komiteto (ICMM) statuto ratifikavimo projektą Nr. IXP – 2560. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtajam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Valerijus Simulik bei Krašto apsaugos ministerijos sekretorė Jūratė Raguckienė. Tarptautinis karo medicinos komitetas (toliau – ICMM) – tai tarpvyriausybinė karo medicinos organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra įvairių šalių, šio komiteto narių, karinių pajėgų medicinos tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas. ICMM rūpinasi tarptautinės humanitarinės teisės taikymu šalių karinėse pajėgose, organizuoja ir remia kursus, seminarus, kongresus šalių karo medikams, leidžia ir platina svarbius karo medikams dokumentus, leidinius, skatina medicinos žinių skleidimą. Lietuvai įstojus į ICMM, Lietuvos karo medikai turėtų galimybę ne tik gauti naujausią su karo medicina susijusią informaciją, dalyvauti tarptautiniuose seminaruose bei kursuose, bet ir dalyvauti priimant ICMM sprendimus.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 09.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas