Lietuvos Respublikos Seimas

2003-05-28

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė redaguotam Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje Persijos įlankos regione” projektui Nr. IXP-2595

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje Persijos įlankos regione” projektą Nr. IXP-2595. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė redaguotam minėtajam Seimo nutarimo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Vaclov Stankevič bei Krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius. Vaclov Stankevič pasiūlė į Seimo nutarimo projektą įtraukti papildymą dėl karių savanoriškumo principo dalyvaujant šioje tarptautinėje operacijoje. Komiteto nariai ir Krašto apsaugos ministras šiam siūlymui pritarė. Teikiamo projekto tikslas – siųsti iki 130 Lietuvos karių dalyvauti JAV vadovaujamoje tarptautinėje operacijoje Persijos įlankos regione iki 18 mėnesių laikotarpiui. Irakui pažeidus JT rezoliucijų reikalavimus, 2003 kovo 20 d. Persijos įlankos regione buvo pradėta karinė operacija. Operacijoje, kurios tikslas – visiškai nuginkluoti Iraką ir panaikinti valdančiojo rėžimo keliamą grėsmę tarptautinei bendrijai, dalyvavo 19 valstybių kariai, o apie 50 valstybių deklaravo politinę paramą operacijai. Šiuo metu aktyvūs kariniai veiksmai Irake jau pasibaigė, tačiau siekiant užtikrinti saugumą ir stabilumą šioje šalyje, planuojama, kad tarptautinės karinės pajėgos Irake išliks, kol bus suformuota nauja vyriausybė, pajėgi visiškai kontroliuoti šalies teritoriją. JAV, Didžioji Britanija, Danija ir Lenkija kreipėsi į Lietuvą, su prašymu skirti karinius pajėgumus į Persijos įlankos regioną. Pagrindinės skiriamų pajėgų funkcijos: koalicijos pajėgų, komunikacijos objektų, svarbių infrastruktūros įrenginių, įstaigų, kultūros objektų apsauga, viešosios tvarkos palaikymas, parama humanitarinę pagalbą teikiančioms organizacijoms, sienos stebėjimas ir panašiai. Operacijoje dalyvautų iki dviejų Lietuvos kariuomenės vienetų – viso ne daugiau 130 karių. Pirmasis karinis vienetas (iki 50 karių) vyktų Danijos karinio kontingento (DANCON) sudėtyje. Jį sudarytų 36 Lietuvos motorizuotojo būrio kariai ir iki 14 kitų karių (štabo karininkai, karo policija bei aptarnaujantis personalas). Numatomas padalinio išvykimas į misijos vietą 2003 m. birželį. Danija ir Didžioji Britanija suteiktų paramą Lietuvos kariams transportuojant juos į misijos vietą, o taip pat teiktų logistinę paramą operacijos metu. Lietuvos karių dalyvavimas operacijoje bus finansuojamas iš krašto apsaugai skirtų biudžeto lėšų. Antrasis Lietuvos karių padalinys (iki 50 karių) vyktų Lenkijos karinio kontingento sudėtyje.

Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutarties dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-2534. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė minėtajam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius Rimantas Kairelis. Pagrindinis šios sutarties tikslas - garantuoti socialinio draudimo išmokų išmokėjimą užsienyje asmenims, kurie įgyja teisę į išmoką pagal vienos valstybės įstatymus, tačiau gyvena kitoje valstybėje. Tokiu būdu ši sutartis sudarytų galimybę gauti išmokas Lietuvoje gyvenantiems asmenims, kurie įgijo į jas teisę pagal Nyderlandų Karalystės įstatymus bei Nyderlandų Karalystėje gyvenantiems asmenims, kurie įgijo į jas teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 09.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas