Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. birželio 4 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2571.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1.Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2.Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

2.SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 17, 30, 31, 32, 32(1) ir 50 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2461.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti.

Ekonomikos komitetas pritaria projekto iniciatorių siūlomoms nuostatoms, nustatančioms, kad dėl mokesčio mokėtojo turto arešto mokesčių administratorius turi kreiptis į teismą. Kitoms projekte siūlomoms nuostatoms Komitetas nepritaria, nes mokestinės nepriemokos išieškojimo reglamentavimas (galiojančiame Mokesčių administravimo įstatyme) ir jo įgyvendinimas yra pakankamai efektyvūs.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Vaštakas.

3.SVARSTYTA:

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1492.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės, Europos teisės departamento prie LR Vyriausybės, LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro pateiktas pastabas bei pasiūlymus, o taip pat į komiteto posėdžio metu išsakytus argumentus, įstatymo projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

4.SVARSTYTA:

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1699.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Atsižvelgiant į tai, kad 2003.03.25 Seimas priėmė Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 10, 14, 15, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (Žin., 2003, Nr.34-1420), kuriuo, be kita ko, buvo pakeistos ir bazinės draudimo įmokos, siūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui įstatymo projektą grąžinti iniciatoriui tobulinti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Sinkevičius.

 

5.SVARSTYTA:

Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4, 8 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2038.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į LR Vyriausybės, Europos teisės departamento prie LR Vyriausybės, LR transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo biuro pateiktas pastabas bei pasiūlymus, o taip pat į komiteto posėdžio metu išsakytus argumentus, įstatymo projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: R.Vaštakas.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo" projekto IXP-2514 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Lietuvos ūkio rūmų ir kitos valstybės ūkio rūmų įstatymo projekto IXP-1447 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 05.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas