Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 03-06-04

 

Komitetas apsvarstė Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutarties dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje ratifikavimo projektą Nr.IXP-2534. Šio įstatymo projekto tikslas - ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Nyderlandų Karalystės sutartį dėl socialinės apsaugos išmokų išmokėjimo užsienyje, pasirašytą 2002 m. gruodžio 12 d. Vilniuje. Bendru sutarimu nutarta pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Antru klausimu komitetas apsvarstė Bedarbių rėmimo įstatymo 14 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2278. Bendru sutarimu komitetas nutarė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas paskyrė išvadų rengėjus dėl šių įstatymų projektų:

- Prezidento įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2269 - Stasys Kružinauskas ir Artūras Melianas;

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-1799(2) - Irena Degutienė ir Algirdas Sysas;

- Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2459 - Irena Degutienė ir Vasilij Fiodorov;

- Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos teisėkūros tobulinimo metmenų patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ projekto Nr.IXP-2514(2) - Artūras Melianas ir Algirdas Sysas.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 05.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas