Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-06-04

 

 

Komitetas 2003-06-04 posėdyje svarstė Peticijų įstatymo 2 ir 9 straipsnių papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2248. Svarstyme dalyvavo Peticijų komisijos vyresnioji patarėja J.Šniaukštienė. Komitetas pritarė patobulintam įstatymo projektui.

Dalyvaujant Seimo nariui S.Buškevičiui, Komitetas tęsė svarstymą jo teikiamo Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-2178 ir pritarė Komiteto patobulintai pataisos redakcijai. Dėl teikiamų Seimo nario V.Žalnerausko Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisų Komitetas svarstyme padarė pertrauką.

Komitetas pritarė Seimo nutarimo projektui “Dėl Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus veiklos už 2002 metus ataskaitos”. Svarstyme dalyvavo Šeimos ir vaiko reikalų komisijos pirmininkė G.Purvaneckienė. Komisijos nuomone, Vaiko teisių kontrolierės veiklos ataskaita ateityje turėtų būti rengiama mažesnės apimties, daugiau dėmesio skiriant ne konkrečių atvejų aprašymams, o apibendrinimams, nušviečiant pagrindinius pokyčius per metus, problemų iškėlimui.

Seimo Pirmininko A.Paulausko pavedimu Tautinių bendrijų tarybos pirmininko R.Arutiuniano rašto pagrindu Komitetas svarstė klausimą “Dėl laidų tautinėms bendrijoms” transliavimo per LRT laiko ir periodiškumo. Posėdyje dalyvavo LRT generalinis direktorius KPetrauskis, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius A.Petrauskas, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas R.Arutiunianas, LRT laidų tautinėms bendrijoms prodiuseris V.Gurvičius. Komitetas apgailestauja, kad tautinėms mažumoms skirtų laidų transliavimo laikas trumpinamas, jų transliavimas perkeliamas į mažiau palankų laiką, todėl nusprendė siūlyti Seimo valdybai šia tema inicijuoti diskusiją Seime ir priimti konkrečius sprendimus padėčiai pagerinti.

Komitetas pritarė Žmogaus teisių įgyvendinimo Programos vadovės R.Gecevičienės prašymui pritarti Jungtinių Tautų Vystymo programos “Parama įgyvendinant Nacionalinį žmogaus teisių veiksmų planą” (LIT/02/005) darbo grupės, sudarytos parengtisu smurto aukomis susijusių teisės aktų pataisų projektus, sudėčiai.

Komitetas apsvarstė Čečėnijos Respublikos Ičkerija atstovės Lietuvoje p. A.Saijevos pareiškimą “Dėl požiūrio į Rusijos karą prieš Čečėniją”, kuriame minima ir Seimo nario G.Jakavonio 2003 05 28 spaudos konferencijos metu išsakyta mintis, kad “…čečėnų pabėgėlių buvimas Lietuvoje yra labai spręstinas klausimas”. Komitetas nusprendė kreiptis į Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad ši apsvarstytų, ar Seimo narys G.Jakavonis savo pasisakymais spaudos konferencijoje nepažeidė Seimo nario etikos.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 05.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas