Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. birželio 4d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

P O S Ė D I S

2003-06-04

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 166(1) straipsniu ir 5, 221, 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2772

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui

SVARSTYTA: Telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymo 1 straipsnio pakeisto telekomunikacijų įstatymo 6 ir 62 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2570

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui:

1. tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms pritarė Teisės ir teisėtvarkos komitetas;

    1. daryti svarstyme pertrauką iki bus pateiktas Seimui lydintysis ATPK atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

SVARSTYTA: Koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2279

NUSPRĘSTA:

Daryti svarstyme pertrauką iki kito komiteto posėdžio, kuris planuojamas birželio 9 d.

SVARSTYTA: SEIMO NUTARIMO dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos patvirtinimo" pakeitimo PROJEKTAS IXP-2210

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti pateiktam įstatymo projektui;
    2. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurioms pritarė Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 04.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas