Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-06-04 d. posėdį Nr.20

Svarstant Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo naują redakciją Komitete ir, šio įstatymo priėmimo Seimo plenariniame posėdyje metu, buvo išsakyta daug kritikos dėl kainų dydžio už nekilnojamojo turto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir už kitas valstybės įmonės “Registrų centras” teikiamas paslaugas, taip pat dėl šios įmonės nustatytų kainų už naudojimąsi šios įmonės turimais duomenimis. Į aukščiausias valstybės valdžios ir valdymo institucijas kreipėsi matininkų įmonės, nerimaudamos dėl VĮ “Registrų centras” užimamos monopolinės padėties, dėl jos vykdomos komercinės veiklos pažeidžiant sąžiningos konkurencijos principus.

Ruošiant klausimą svarstymui Komitetas paprašė informacijos ir pasiūlymų iš Teisingumo ministerijos, kuri yra VĮ “Registrų centras” steigėja, Nacionalinės žemės tarnybos, kurios funkcija metodiškai vadovauti nekilnojamojo turto kadastrui; Konkurencijos tarybos ir Seimo kontrolierių, kurie turi informaciją pagal savo kompetenciją; taip pat informaciją ir pasiūlymus pateikė visuomeninės organizacijos, suinteresuotos nagrinėjamu klausimu.

Komiteto nariai nuvyko į VĮ “Registrų centras”, susipažino su įmonės atliekamomis funkcijomis įrašant nekilnojamąjį turtą į kadastrą ir registruojant nekilnojamuosius daiktus, teises į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus. Konstatuota, kad įmonė dirba pagal naujausias šios srities technologijas, turi aukštos klasės specialistus. Neabejotina, jog Lietuvoje veikia moderni nekilnojamojo turto kadastro ir registro sistema. Tačiau konstatuota ir tai, jog yra problemų, kurios buvo plačiai išnagrinėtos Komiteto posėdyje.

Komitetas bendru sutarimu priėmė sprendimą “DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ”. Sprendime pasiūlyta, kad Vyriausybė pavestų kompetentingoms institucijoms atlikti VĮ “Registrų centras” atliekamų paslaugų atlyginimo dydžių ekspertizę, nustatytų tvarką, kad paslaugų kainų nustatymo procedūrose dalyvautų šių paslaugų vartotojus atstovaujančios visuomeninės organizacijos. Komitetas pasiūlė Vyriausybei peržiūrėti nepagrįstai didelius kainų priedus už Nekilnojamojo turto registro pažymų parengimą skubos tvarka. Atkreiptas dėmesys, kad vangiai vyksta valstybei priklausančio nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymas ir jo registravimas Nekilnojamojo turto registre.

Teisingumo ministerijai pasiūlyta atlikti VĮ “Registrų centras” auditą, atkreipiant ypatingą dėmesį į teikiamų paslaugų kainų ekonominį pagrindimą ir išnagrinėti galimybę, kad ši įmonė nevykdytų komercinės veiklos, kurią sąžiningos konkurencijos sąlygomis gali atlikti kitos įmonės.

Komitetas apsvarstė Seimo nario Stasio Kružinausko pateiktą Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 11, 14, 15 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2212. Šiuo projektu siūloma kooperatinėms bendrovėms atsisakyti nuostatos "vykdyti apyvartą su kooperatine bendrove", panaikinti apribojimą "dividendams mokėti skiriama iki 10 procentų grynojo pelno", nustatyti sąlygas, kada bendrovėje gali nebūti administracijos vadovo ir pan.

Komiteto nariai nusprendė svarstyme daryti pertrauką iki 2003 m. birželio 9 d.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas