Lietuvos Respublikos Seimas

2003 06 02 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitete vyko grąžinto tobulinti Sodininkų bendrijų įstatymo projekto IXP-1901(4) parengiamųjų darbų aptarimas. Įstatymo projektas Nr.IXP-1901 buvo parengtas Seimo Kaimo reikalų komiteto sudarytos darbo grupės ir po svarstymo Seimo Plenariniame posėdyje š.m. gegužės 16 d. buvo grąžintas tobulinti ir pagrindiniu komitetui paskirtas Aplinkos apsaugos komitetas. Lietuvoje mėgėjiški sodai pradėti steigti 1949 m. Šiuo metu šalyje yra daugiau kaip 220 tūkstančių sklypų kurie užima per 22 tūkst. ha plotą. Mėgėjiškos sodininkystės veikloje šiuo metu dalyvauja per 1 mln. šalies gyventojų. Mėgėjiški sodai aktyviai naudojami ne tik pagrindiniam tikslui - sodininkystės produkcijos gamybai bet ir rekreacijos tikslais. Šiuo metu didžioji dalis, apie 90%, yra privatizuoti.

Įstatymo projekto tikslas nustatyti mėgėjiškos sodininkystės veiklos pagrindus bei aiškiai ir tiksliai reglamentuoti savivaldžių, savanoriškų ir bendruomeniškų sodininkų bendrijų ir jų organizacijų veiklą. Šiuo metu šalyje yra per 2 tūkstančius sodininkų bendrijų, jos savo narių skaičiumi skiriasi kelis ir daugiau kartų, pvz. yra bendrijų kuriose yra 15-30 narių, ir yra tokių, kuriose yra daugiau negu 1000. Žinoma, valdyti pastarąsias yra daug sudėtingiau ir pareikalauja daugiau darbo sąnaudų bei atsidavimo, nes susikerta atitinkamai daugiau nuomonių bei įvairių interesų. Todėl įstatymo projekte numatyta, kad sodininkų bendrijos gali būti skaidomos, kai atsiranda tokia reikmė.

Nuspręsta Įstatymo projekto išvadų rengėjais paskirti Vytautą Einorį ir Henriką Žukauską; prašyti suinteresuotų organizacijų pastabas ir pasiūlymus pateikti iki liepos 1 d.; Įstatymo projektą numatyta svartyti Seimo Rudens sesijos metu.

Dalyvavo Aplinkos, Žemės ūkio ministerijų, Seimo Kaimo reikalų komiteto, Teisės departamento, sodininkų bendrijų atstovai.

Alfonsas Macaitis, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, informavo Komitetą apie Atėnuose vykusį Europos parlamentų Aplinkos komitetų pirmininkų susitikimą.
Naujausi pakeitimai - 2003 06 03.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas