Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-05-28

 

 

Komitetas 2003-05-28 posėdyje svarstė Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2566 ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2567. Posėdyje dalyvavo Viešojo administravimo departamento direktorius P.Skardžius. Nuo 2003 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“, nustatantis nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius žvejybai ėmimo tvarką. Šiuo metu nereglamentuotas šio nuomos mokesčio įskaitymas į savivaldybių biudžetų pajamas. Todėl siekiant aiškiai reglamentuoti šio nuomos mokesčio įskaitymą į savivaldybių biudžetų pajamas parengti Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio ir Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 4 straipsnio pakeitimai. Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymų projektams.

Dalyvaujant Saugaus eismo departamento Saugaus eismo skyriaus vedėjui V.Pumpučiui, Komitetas svarstė Seimo nario S.Buškevičiaus teikiamą Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2178 ir Seimo nario V.Žalnerausko teikiamus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pavadinimo ir 3, 7, 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2060(2) bei Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2207. Projekto Nr.IXP-2178 tikslas - užtikrinti, kad asmenys atgaunantys teisę vairuoti transporto priemonę, neserga priklausomybės nuo svaigiųjų medžiagų ligomis ir yra susipažinę su narkotinių ir alkoholinių medžiagų daroma žala. Projekto Nr.IXP-2060(2) tikslas - -įtvirtinti nusistovėjusią, tradicine tapusią, eismo tvarkos normą - didžiausio leistino gyvenvietėse transporto priemonių greičio normą, pagerinti eismo dalyvių gyvybės, sveikatos ir turto apsaugą nuo pavojaus, įtvirtinti bausmės neišvengiamumą asmenims, užsiimantiems transporto priemonių vagystėmis, ar nuvarymu ir kt. Projekto Nr.IXP-2207 tikslas - įtvirtinant nuostatą, įpareigojančią policijos pareigūnus nedelsiant suteikti pagalbą į keblią padėti patekusiems transporto priemonių vairuotojams ir keleiviams, įtvirtinti nuostatą, įpareigojančią policijos pareigūnus dirbti viešai, nesislapstant. Komitetas svarstyme padarė pertrauką iki kito komiteto posėdžio.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kito komiteto posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 06 02.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas